Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą

Czas wygenerowania treści 2022-01-18 17:42:48

Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą

Dane adresowe instytucji:

ul. Sobieskiego 7 a,

42-200 Częstochowa

tel: +48 (34) 360 61 35

fax: +48 (34) 360 61 35

e-mail: sekretariat@matkadziecko.com.pl  
WWW: http://matkadziecko.com.pl

 

NIP: 573-24-50-797

REGON: 151536730

KRS: 0000002371

 

Centrala: (34) 360-61-32 do 34

Sekretariat: (34) 360-61-35

Rejestracja parter: (34) 360-61-32 do 34 wew. 28

Rejestracja I piętro: (34) 360-61-32 do 34 wew. 23

 

Laboratorium analityczno- bakteriologiczne:

Kierownik (34) 360-61-32 do 34 wew. 25

Rejestracja (34) 360-61-32 do 34 wew. 21

 

Witamy

Zapraszamy na stronę BIP Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie. Strona została stworzona w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz o rozporządzenie MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 619).

Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie rozpoczął działalność 01.04.1976 r. przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym pod nazwą Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka z siedzibą przy ul. Kościuszki 9a. Z dniem 01.06.1987 r. Przychodnia została przeniesiona do budynku wybudowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na ul. Sobieskiego 7a w Częstochowie i nadal pozostawała w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

W wyniku decyzji samorządowych z dniem 01.04.1997 r. Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka została wyłączona ze struktur Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i włączona w struktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie ul. Bialska 104. Zmiana organizacyjna nastąpiła wskutek rysujących się możliwości poczynienia inwestycji i przeprowadzenia niezbędnych remontów w Zakładzie, gdyż wówczas Wojewódzki Szpital Specjalistyczny był szpitalem w „budowie” i środki finansowe pozwalały na przeprowadzenie zaplanowanych inwestycji dla Wojewódzkiej Przychodni Matki i Dziecka.

Jednak pogarszająca się sytuacja służby zdrowia, w tym zmniejszenie dotacji, jak również zmiana systemu finansowania - wprowadzenie reformy ubezpieczeń społecznych - spowodowało załamanie się wcześniejszych ustaleń i w konsekwencji wobec Wojewódzkiej Przychodni Matki i Dziecka nie podjęto żadnych działań zmierzających do poprawy warunków pracy. Nie zostały również wykonane zalecenia wynikające z oceny stanu technicznego budynku.

Wobec pogarszającej się sytuacji Przychodni z inicjatywą utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wyszli sami pracownicy. Podjęto działania zmierzające do wydzielenia Przychodni ze struktur Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

W sierpniu 1999 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę o utworzeniu Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.

Dnia 29.02.2000 r. Zakład został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego nr księgi 2401797 pod nazwą Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą natomiast z dniem 02.03.2001 r. uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000002371 i rozpoczął działalność jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim Zakładu jest Województwo Śląskie.

W latach 2004 - 2006 zostały przeprowadzone liczne remonty i modernizacja budynku

- wymiana poszycia dachowego

- wymiana okien i drzwi

- wymiana posadzek i podłoży na korytarzach czterech kondygnacji

- wymiana posadzek i podłoży w gabinetach

- przystosowanie dwóch sanitariatów dla osób niepełnosprawnych

- wymiana podłoży i glazury w sanitariatach na pierwszej i drugiej kondygnacji

- termomodernizacja budynku wraz z dociepleniem, modernizacją węzła cieplnego i wymianą instalacji wewnętrznej c.o.

Zakład jest jedyną przychodnią wielospecjalistyczną dla dzieci i młodzieży na terenie byłego województwa częstochowskiego udzielającą świadczenia zdrowotne w sposób kompleksowy. Świadczenia udzielane są w 23 poradniach specjalistycznych oraz w pracowniach diagnostycznych i gabinetach zabiegowych dzieciom i młodzieży od 0 do 18 roku życia. Zakład zatrudnia specjalistów we wszystkich dziedzinach specjalistyki pediatrycznej mających doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zakład posiada umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trzech rodzajach:

- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

- Rehabilitacja lecznicza

- Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień


Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą
ul. Sobieskiego 7 a   42-200 Częstochowa
tel.: +48 (34) 360 61 35
fax.: +48 (34) 360 61 35
NIP: 573-24-50-797 REGON: 151536730
e-mail: sekretariat@matkadziecko.com.pl
matkadziecko.com.pl