Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Czas wygenerowania treści 2020-04-02 07:32:44

Historia Kolegium

Data dokumentu: 2007-01-27* Początek istnienia Państwowej Szkoły Pracowników Socjalnych datuje się na 1 września 1971 r. Stanowiła ona wówczas jeden z wydziałów Zespołu Średnich Szkół Medycznych, na mocy Uchwały nr 67/1170/71 z dnia 23 sierpnia 1971 r. podjętej przez Prezydium WRN w Katowicach.
* Z dniem 1 września 1993 r. na mocy porozumienia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej ? Wydział Pracowników Socjalnych staje się samodzielną szkołą pod nazwą Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych.
* Od stycznia 1999 r. Szkoła podlega Urzędowi Marszałkowskiemu, który decyduje o jej funkcjonowaniu.
* Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych jest szkołą publiczną, przeznaczoną dla wszystkich, którzy w przyszłości chcą pomagać drugiemu człowiekowi w przezwyciężeniu jego życiowych trudności.
* Na podstawie programów MPiPS oraz MENiS, Szkoła kształci w zawodzie pracownik socjalny w cyklu 2,5 letnim (5 semestrów) na wydziale dziennym i zaocznym. Ponadto w Szkole prowadzono kształcenie na kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej i Opiekun w Domu Pomocy Społecznej na wydziale zaocznym.
* Od kilku lat szkoła prowadzi także kształcenie podyplomowe dla czynnych zawodowo pracowników socjalnych, tj. specjalizacja zawodowa I stopnia oraz specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej dla kierowników jednostek pomocy społecznej.
* Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty w Czeladzi zakończyła swoje funkcjonowanie w sierpniu 2007 r. 
* 01 października 2006 na podstawie aktu założycielskiego funkcjonuje jako Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi. 
* Na podstawie Uchwały nr II/47/9/2006 r. Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. tworzy się z dniem 1 października 2006 r. publiczne Kolegium Pracowników Służb Społecznych z siedzibą w Czeladzi przy ul. Tuwima 14 a.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2007-01-27 20:18:12
Ostatnia aktualizacja: Referent Magdalena Matias 2019-11-02 12:18:51
Odpowiedzialny merytorycznie: ?
Dokument podpisano: 2007-01-27
Rejestr zmian dokumentu

Redaktor: Magdalena Matias

Zastępca redaktora: Mariusz Obałek

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
ul. Tuwima 14a   41-250 Czeladź
tel.: +48 32 256 67 10
fax.: +48 32 256 67 10
e-mail: sekretariat@kpsscz.pl
www.kpsscz.pl