Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"

Czas wygenerowania treści 2021-09-28 02:25:12

Ogłoszenia o zamówieniach

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/29/W/2021
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wsparcie techniczne dla macierzy dyskowej

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/28/W/2021
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonów komórkowych

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/27/W/2021
Rodzaj zamówienia: Usługi
Badanie sprawozdania finansowego przez firmę audytorską

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/26/W/2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa środków czystości

Postępowanie tryb podstawowy bez negocjacji
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/24/ZP/2021
Rodzaj zamówienia: Postępowanie
Park nauki, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku Repeckim

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/18/W/2021
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie prac na drzewostanie i zieleni niskiej

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/22/W/2021
Rodzaj zamówienia: Usługi
Opracowanie Programu Funkcjonalno ? Użytkowego (PFU) dla zadania pn. „Wymiana 9 dźwigów osobowych i szpitalnych”.

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/23/W/2021
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup sprzętu fizjoterapeutycznego

Zapytanie ofertowe
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/21/W/2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa wody źródlanej lub mineralnej

Przetarg nieograniczony
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
Zamówienie nr: GCR/20/ZP/2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ZWIĘKSZAJĄCEGO ERGONOMIĘ NA STANOWISKACH PRACYGórnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1   42-604 Tarnowskie Góry
tel.: +48 (32) 38 47 071
fax.: +48 (32) 28 54 123
NIP: 6450009346 REGON: 000291701
e-mail: repty@repty.pl
www.repty.pl