Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka

Czas wygenerowania treści 2024-07-15 20:46:20

Misja i Polityka Szpitala

 

 

 

 

Misja szpitala „Dać ludziom, których choroba lub uraz uczyniły niepełnosprawnymi: szansę na możliwie pełny udział w życiu społecznym i zawodowym, szansę odzyskania osobistego szczęścia i satysfakcji w nowych warunkach”.

 

Polityka Szpitala Polityka środowiskowa w GCR "Repty" Bardzo ważną sprawą dla Centrum jest poszanowanie naturalnego środowiska, gwarantującego możliwość przeżycia przyszłych pokoleń. Staramy się zapewnić miejsca pracy oraz stałą poprawę warunków i sytuacji pracy pracowników. Cele związane z tymi założeniami Dyrekcja Centrum urzeczywistnia wspólnie z wszystkimi zatrudnionymi. Jesteśmy głęboko przekonani, że aktywnie realizowana polityka środowiskowa przyczyni się do umocnienia naszej pozycji ekonomicznej na rynku, jako czołowego szpitala rehabilitacyjnego. Mając na uwadze znaczenie poszanowania środowiska stale szkolimy pracowników a o przedsięwzięciach, sukcesach i problemach informujemy media, lokalną społeczność, organizacje pozarządowe. Cele polityki środowiskowej:

 

  • Wszystkie przepisy prawne dotyczące spraw środowiska są w firmie bezwzględnie przestrzegane.

  • Staramy się systematycznie optymalizować skutki realizowanych przez nas procesów usługowych dla środowiska, poczynając od etapu planowania, aż do usuwania zużytych wyrobów.

  • Zużycie surowców, energii, wody i innych dóbr będzie bardzo oszczędne w zakresie maksymalnym do uzyskania.

  • Odpowiednio przygotowane szkolenia oraz stały dostęp do informacji stanowią istotny czynnik motywujący naszych pracowników do podejmowania działań na rzecz poszanowania środowiska.

  • W sprawach dotyczących środowiska prowadzimy otwartą współpracę z urzędami i wszystkimi partnerami związanymi z naszymi umowami, informując zainteresowane strony o podejmowanych przez nas działań w tym zakresie.

  • Dla przedsięwzięć o krytycznym znaczeniu dla środowiska, których na dzisiejszym etapie rozwoju wiedzy i techniki nie można wyeliminować, opracowujemy plany awaryjne i rozwiązania organizacyjno - techniczne uniemożliwiające uwolnienie się szkodliwych środków, substancji i energii w przypadku awarii urządzeń.

  • Przy planowaniu nowych inwestycji dokonujemy najlepszych, dostępnych technologii, zgodnie z kryteriami zakupu obowiązującymi w GCR "Repty".

 

Zapewniamy skuteczność naszej polityki środowiskowej i systemu opracowanego na jej podstawie prowadząc systematyczne badania przez własnych specjalistów i jednostki zewnętrzne, stosując przyjętą politykę środowiskową i wymagając jej uwzględniania od dostawców i usługodawców zewnętrznych. Przyjęta polityka środowiskowa zmierza do utrzymania skutecznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001. Polityka Jakości GCR "Repty" Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego GCR "Repty" został opracowany i wdrożony, aby wspomagać i rozwijać jakość w zakresie leczenia stacjonarnego, leczenia ambulatoryjnego oraz sprzedaży usług medycznych.

  • Naszym dążeniem jest, aby klient (pacjent) otrzymał: świadczenia zdrowotne zgodne z aktualną wiedzą medyczną,

  • wykonywane z poszanowaniem zasad etyki zawodów medycznych, etyki pracy i zarządzania,

  • otrzymywał świadczenia w warunkach bezpiecznego środowiska, przyjaznego dla pracowników GCR "Repty".

 

Podstawowe uwarunkowania i zasady regulujące realizację stawianych przez Dyrekcję Centrum celów jakościowych, opisane zostały w Księdze Zarządzania Zintegrowanego. Księga ta zwiera informacje dla klienta (pacjenta) i pracowników na temat działań podejmowanych przez Centrum w celu zapewnienia właściwej jakości wszystkim świadczonym usługom medycznym. Dyrekcja Centrum i jej personel zobowiązują się do przestrzegania procesów opisanych w Księdze Zarządzania Zintegrowanego. Pod pojęciem jakości rozumiemy spełnienie oczekiwań i życzeń klienta (pacjenta). Jakość świadczonych przez nas usług ma decydujące znaczenie dla przyszłości GCR "Repty". Dyrekcja wspiera realizację przedsięwzięć szkoleniowych i doskonalących, mających na celu poprawę jakości. Wdrażanie i przestrzeganie zaprezentowanej tu polityki jakości ma zapewnić zadowolenie klientowi (pacjentowi), od których zależy przyszłość Centrum i satysfakcja naszych pracowników. Przyjęta polityka jakości zmierza do utrzymania skutecznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2015-11-03 11:19:00
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-08 12:33:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Antoniewicz
Rejestr zmian dokumentu

"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
ul. Śniadeckiego 1   42-604 Tarnowskie Góry
tel.: +48 (32) 38 47 071
fax.: +48 (32) 28 54 123
NIP: 6450009346 REGON: 000291701
e-mail: repty@repty.pl
www.repty.pl