Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"

Czas wygenerowania treści 2021-05-10 20:58:34

Informacje o Centrum


SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji jest unikalnym w skali kraju specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym, realizującym poszpitalną rehabilitację leczniczą w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i urazowo-ortopedycznych. Posiadamy 560 łóżek i leczymy rocznie około 8 000 chorych. Liczba porad udzielanych co roku w Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej dochodzi do 10 000.

Działają tu także Poradnie  Kardiologiczna i Medycyny Sportowej. W 42 specjalistycznych salach gimnastycznych, gabinetach fizjoterapii i hydroterapii przeprowadza się miesięcznie ponad 90 000 procedur fizjoterapeutycznych.

Centrum ma niezbędny dla celów rehabilitacji dział diagnostyki medycznej. GCR jest także członkiem Krajowej i Europejskiej Sieci Promujących Zdrowie oraz Polskiej Izby Rehabilitacji. Posiada też uprawnienia do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych dla lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej oraz specjalizacji magistrów fizjoterapii.

 

W Centrum prowadzone są zajęcia z rehabilitacji dla studentów Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz słuchaczy medycznych studiów zawodowych m.in. w Zabrzu i Bytomiu. Personel Szpitala liczy ok. 609 pracowników. W tej liczbie znajdują się wybitni specjaliści rehabilitacji, lekarze
i fizjoterapeuci, którzy posiadają znaczny dorobek naukowy. Jest on potwierdzeniem licznymi publikacjami i stopniami doktora nauk. Jego kadrę tworzą także doświadczone pielęgniarki oraz inni pracownicy medyczni z wykształceniem wyższym (logopedzi, psycholodzy), wykształceniem średnim (technicy fizjoterapii, technicy elektroradiologii,
a także specjaliści z dziedziny ekonomii, organizacji i zarządzania oraz administracji
i informatyki).


Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1   42-604 Tarnowskie Góry
tel.: +48 (32) 38 47 071
fax.: +48 (32) 28 54 123
NIP: 6450009346 REGON: 000291701
e-mail: repty@repty.pl
www.repty.pl