Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Czas wygenerowania treści 2021-05-15 12:27:17

Przetarg nieograniczony

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2
40-084 Katowice
Zamówienie nr: 6/ZP/AT/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Data archiwizacji: 2021-03-31 14:14:16

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf pobierz [305 kB]
2020-12-21 14:43:11
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf pobierz [785 kB]
2020-12-15 19:53:19
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert Informacja_otwarcie ofert.pdf pobierz [1153 kB]
2020-12-15 19:52:49
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [145 kB]
2020-12-07 21:11:25
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.pdf pobierz [1185 kB]
2020-12-07 21:11:52
zobacz szczegóły zał nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zal_nr 5_szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.doc pobierz [267 kB]
2020-12-07 21:14:34
zobacz szczegóły zał nr 4 - Wzór umowy zal_nr 4_wzor umowy.doc pobierz [168 kB]
2020-12-07 21:13:59
zobacz szczegóły zał nr 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej zal_nr 3_oswiadczenie_grupa kapitalowa.doc pobierz [238 kB]
2020-12-07 21:13:31
zobacz szczegóły zał nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia zal_nr 2_oswiadczenie.doc pobierz [223 kB]
2020-12-07 21:13:03
zobacz szczegóły zał nr 1 - Formularz ofertowy zal_nr 1_formularz ofertowy.doc pobierz [182 kB]
2020-12-07 21:12:26

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2   40-084 Katowice
tel.: +48 (32) 351 17 19
fax.: +48 (32) 351 17 03
e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu