Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Czas wygenerowania treści 2021-05-15 13:50:20

Przetarg nieograniczony

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2
40-084 Katowice
Zamówienie nr: 2/ZP/AT/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Data archiwizacji: 2020-12-02 16:16:30

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogloszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [85 kB]
2020-08-18 12:16:55
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Info o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pobierz [355 kB]
2020-07-29 10:22:56
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert Info z otwarcia ofert.pdf pobierz [327 kB]
2020-07-23 14:24:53
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogloszenie o zamówieniu.pdf pobierz [137 kB]
2020-07-15 17:28:30
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz.pdf pobierz [6984 kB]
2020-07-15 17:28:58
zobacz szczegóły zal nr 4_Wzór umowy zal_nr 4_wzór_umowy.pdf pobierz [2006 kB]
2020-07-15 17:31:01
zobacz szczegóły zal nr 3_Oświadczenie dot. grupy kapitałowej zal_nr 3_oswiadczenie.doc pobierz [90 kB]
2020-07-15 17:30:32
zobacz szczegóły zal nr 2_Oświadczenie dot. wykluczenia zal_nr 2_oswiadczenie.doc pobierz [75 kB]
2020-07-15 17:30:06
zobacz szczegóły zal nr 1_Formularz ofertowy zal_nr 1_formularz ofertowy.doc pobierz [164 kB]
2020-07-15 17:29:33

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2   40-084 Katowice
tel.: +48 (32) 351 17 19
fax.: +48 (32) 351 17 03
e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu