Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Czas wygenerowania treści 2021-05-15 13:39:00

Przetarg nieograniczony

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2
40-084 Katowice
Zamówienie nr: 4/ZP/AT/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ochrona osób i mienia na terenie Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego


  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf pobierz [136 kB]
2020-01-03 13:12:27
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty info_wyniki.pdf pobierz [245 kB]
2019-12-17 19:26:45
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert ochrona otwarcie ofert.pdf pobierz [1568 kB]
2019-12-17 19:25:18
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogloszenie o zamowieniu.pdf pobierz [188 kB]
2019-12-06 14:50:05
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SWZ ochrona.pdf pobierz [2882 kB]
2019-12-06 15:07:49
zobacz szczegóły zal nr 7_wykaz usług zal_nr_7_wykaz uslug.doc pobierz [38 kB]
2019-12-06 15:06:31
zobacz szczegóły zal nr 6_Oświadczenie o kwalifikacjach zal_nr_6_oswiadczenie o kwalifikacjach.doc pobierz [35 kB]
2019-12-06 15:05:41
zobacz szczegóły zal nr 5_Oświadczenie dot. PFRON zal_nr_5_oswiadczenie_PFRON.docx pobierz [16 kB]
2019-12-06 15:04:50
zobacz szczegóły zal nr 4_Wzór umowy zal_nr_4_wzor_umowy.pdf pobierz [1452 kB]
2019-12-06 15:03:27
zobacz szczegóły zal nr 3_Oświadczenie dot. grupy kapitałowej zal_nr_3_oswiadczenie.doc pobierz [39 kB]
2019-12-06 14:53:56
zobacz szczegóły zal nr 2_Oświadczenie dot. wykluczenia zal_nr_2_oswiadczenie.doc pobierz [35 kB]
2019-12-06 14:53:11
zobacz szczegóły zal nr 1_Formularz ofertowy zal_nr_1_formularz_ofertowy.doc pobierz [79 kB]
2019-12-06 14:52:21

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2   40-084 Katowice
tel.: +48 (32) 351 17 19
fax.: +48 (32) 351 17 03
e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu