Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Czas wygenerowania treści 2021-05-15 13:00:51

Przetarg ograniczony

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2
40-084 Katowice
Zamówienie nr: 3/ZP/AT/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa waltorni dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego


  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogloszenie o udzieleniu zamówienia_ZP-03.pdf pobierz [133 kB]
2019-12-19 10:08:49
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty info_wyniki.pdf pobierz [234 kB]
2019-12-04 13:39:32
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_ofert.pdf pobierz [232 kB]
2019-12-03 13:01:43
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogloszenie o zamówieniu.pdf pobierz [179 kB]
2019-11-25 16:49:01
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ_2019-11-25_Waltornia.pdf pobierz [6846 kB]
2019-11-25 16:49:27
zobacz szczegóły zal nr 4_Wzór umowy zal_nr_4_wzor_umowy.pdf pobierz [234 kB]
2019-11-25 16:52:09
zobacz szczegóły zal nr 3_Oświadczenie dot. grupy kapitałowej zal_nr_3_oswiadczenie.doc pobierz [38 kB]
2019-11-25 16:51:42
zobacz szczegóły zal nr 2_Oświadczenie dot. wykluczenia zal_nr_2_oswiadczenie.doc pobierz [34 kB]
2019-11-25 16:51:18
zobacz szczegóły zal nr 1_Formularz ofertowy zal_nr_1_formularz ofertowy.doc pobierz [67 kB]
2019-11-25 16:50:45

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2   40-084 Katowice
tel.: +48 (32) 351 17 19
fax.: +48 (32) 351 17 03
e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu