Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Czas wygenerowania treści 2021-07-24 06:25:14

Przetarg nieograniczony

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2
40-084 Katowice
Zamówienie nr: 3/ZP/AT/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa trąbki i waltorni dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: Część 1) Trąbka C 1 szt. Część 2) Waltornie 3 szt.

Część 1: Trąbka Trąbka Schagerl model Berlin Heavy lub równoważny, 1 sztuka posiadająca niżej opisane cechy: ? strój C ? klapy oktawowe A i C ? popychacz dźwigniowy dla 1 i 3 krąglika ? instrument mistrzowski ręcznie wykonywany ? wentyle obrotowe (system niemiecki) ? menzura: ML/heavy ? średnica czary głosowej: 130 mm ? czara głosowa: złoty mosiądz ? grubość blachy: 0,45 mm ? wykończenie posrebrzane ? wycior do trąbki Część 2: Waltornie Waltornia Engelbert Schmid podwójna F/B model HDASMMS2WKFVL lub równoważna, 1 szt. posiadająca niżej opisane cechy: ? waltornia podwójna pełnorozdzielna w stroju F/B ? typ Golden Cut lub Kompakt ? możliwość szybkiego przestrojenia instrumentu do stroju Fis/H, ? klasa instrumentu profesjonalna, ? materiał korpusu - żółty mosiądz, ? rurka ustnikowa wykonana ze srebra niklowego i złotego mosiądzu ? instrument lakierowany, ? odkręcana czara, ? czara kuta ze złotego mosiądzu o menzurze M, lakierowana, ? menzura dźwięcznika instrumentu średnia (oznaczona przez producenta jako "M"), ? mechanika sznurkowa, ? 4 wentyle obrotowe z oksydowanymi trzpieniami zaworów, z płynną regulacją luzu pionowego oraz kanałem ułatwiającym dozowanie smaru, ? korpus każdego wentyla oraz rurki połączeniowe wentyli wykonane ze srebra niklowego, ? wentyl przełączający F/B z możliwością przestawienia pozycji, ? krągliki strojnikowe główne i wentyli częściowo wykonane ze srebra niklowego, ? krągliki strojnikowe dla każdej sekcji złożone z dwóch niezależnych regulowanych części, ? wyposażony w 2 tradycyjne kraniki (klapy) wodne ? instrument wyposażony w regulowany hak na 5-ty palec, ? instrument wyposażony we flipper (podpórka pod rękę), ? posrebrzany ustnik E.Schmid Traditional lub równoważny, komplet olejów smarujących oraz skórzany uchwyt ochronny, ? futerał twardy oryginalny do waltorni rozkręcanej typu gig-bag model Brasil MB-5 lub równoważny z możliwością noszenia na plecach, ? B-puszczone Waltornia Engelbert Schmid pełna potrójna F/B/wysokie f model HTFVASMM3WKFVL lub równoważna, 2 szt. posiadająca niżej opisane cechy: ? waltornia potrójna pełnorozdzielna w stroju F/B i wysokie f ? typ Golden Cut lub Kompakt ? możliwość szybkiego przestrojenia instrumentu do stroju Fis/H i wysokie f, ? klasa instrumentu profesjonalna, ? materiał korpusu - żółty mosiądz, ? rurka ustnikowa wykonana ze srebra niklowego i złotego mosiądzu ? instrument lakierowany, ? odkręcana czara, ? czara kuta ze złotego mosiądzu o menzurze M, lakierowana, ? menzura dźwięcznika instrumentu średnia (oznaczona przez producenta jako "M"), ? mechanika sznurkowa, ? 7 wentyli obrotowych z oksydowanymi trzpieniami zaworów, z płynną regulacją luzu pionowego oraz kanałem ułatwiającym dozowanie smaru, ? korpus każdego wentyla oraz rurki połączeniowe wentyli wykonane ze srebra niklowego, ? wentyle przełączające F/B i f-wysokie z możliwością przestawienia pozycji, ? krągliki strojnikowe główne i wentyli częściowo wykonane ze srebra niklowego, ? krągliki strojnikowe dla każdej sekcji złożone z dwóch niezależnych regulowanych części, ? wyposażony w 3 tradycyjne kraniki (klapy) wodne, ? instrument wyposażony w regulowany hak na 5-ty palec, ? instrument wyposażony we flipper (podpórka pod rękę), ? posrebrzany ustnik E.Schmid Traditional lub równoważny, komplet olejów smarujących oraz skórzany uchwyt ochronny, ? futerał twardy do waltorni rozkręcanej typu gig-bag model Brasil MB-5 lub równoważny z możliwością noszenia na plecach, ? B-puszczone Jeżeli w opisie przedmiotu Zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie instrumentu, lub jego części, należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu Zamówienia (art. 29 ust. 3 pzp). Za równoważny, w stosunku do wskazanego instrumentu muzycznego, Zamawiający uzna taki, ofero-wany przez Wykonawcę instrument, który pod względem artystycznym, brzmieniowym, wykonaw?czym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem: 1. artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych, dźwiękowych i użytkowych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, 2. technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę, wyposażenie i zastosowane materiały, jakość wykonania, trwałość, co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, Wykonawca w formularzu ofertowym powinien wskazać markę i model proponowanego instrumentu równoważnego oraz dołączyć do oferty jego specyfikację. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot Zamówienia co najmniej 2-letniego okresu gwarancji.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty info_wyniki.pdf pobierz [288 kB]
2018-10-02 13:24:14
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_ofert.pdf pobierz [267 kB]
2018-10-01 13:13:48
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pobierz [220 kB]
2018-09-21 12:51:45
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ_21_09_2018.pdf pobierz [4793 kB]
2018-09-21 12:52:08
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 wzór umowy wzor_umowy_21_09_2018.pdf pobierz [1086 kB]
2018-09-21 12:54:17
zobacz szczegóły Załączniki nr 3 zal_nr_3.doc pobierz [38 kB]
2018-09-21 12:53:57
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 oświadczenie zal_nr_2.doc pobierz [36 kB]
2018-09-21 12:53:31
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 formularz ofertowy zal_nr_1.doc pobierz [63 kB]
2018-09-21 12:52:27

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2   40-084 Katowice
tel.: +48 (32) 351 17 19
fax.: +48 (32) 351 17 03
e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu