Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Czas wygenerowania treści 2021-07-24 07:58:32

Przetarg nieograniczony

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2
40-084 Katowice
Zamówienie nr: 1/ZP/AT/2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego wymogi zawarte w PN/C ? 96024:2001 dla L albo L1 dla Filharmonii Śląskiej z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy (przewidywana ilość- do 100 tys. litrów rocznie).

Wymagane parametry oleju są następujące:

  • minimalna wartość opałowa - 42 600 kJ/kg
  • max zawartość siarki - 0,3%
  • temperatura zapłonu powyżej - 55 ?C
  • gęstość - 0,85 kg/m3.

Terminy płatności za dostawy ? minimum 30 dni.

Jednorazowa dostawa ? max 18 000 litrów. Ilość dostaw uzależniona od warunków pogodowych.

Wykonawcy powinni zapoznać się z systemem przelewu paliwa do zbiorników opartym na szybkozłączu.

Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy sukcesywnie własnym transportem w terminie do 3 dni od daty pisemnego, mailowego bądź telefonicznego zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy będą realizowane po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym w godzinach pracy Filharmonii Śląskiej. Nie zastosowanie się do wyznaczonych godzin dostaw przez Wykonawcę i przyjazd w innych godzinach spowoduje przestój, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadkach szczególnych (awaria urządzeń pomiarowych służących do odczytu stanu poziomu i stwierdzenia stanu alarmowego) Zamawiający zażąda od Wykonawcy dostawy w trybie natychmiastowym określonej ilości oleju opałowego.

   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty info_o_wyborze_oferty.pdf pobierz [123 kB]
2016-01-28 13:08:14
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_ofert.pdf pobierz [596 kB]
2016-01-20 14:04:54
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pobierz [66 kB]
2016-01-11 14:45:04
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.pdf pobierz [1096 kB]
2016-01-11 14:45:20
zobacz szczegóły Załącznik nr 4- informacja zal_nr4_informacja.doc pobierz [31 kB]
2016-01-11 14:57:28
zobacz szczegóły załącznik nr 3- wzór umowy zal_nr3_wzor_umowy.pdf pobierz [419 kB]
2016-01-11 14:57:10
zobacz szczegóły załącznik nr 2- oświadczenie zal_nr2_oswiadczenie.doc pobierz [33 kB]
2016-01-11 14:56:52
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 formularz ofertowey zal_nr1_formularz ofertowy.doc pobierz [52 kB]
2016-01-11 14:55:50

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2   40-084 Katowice
tel.: +48 (32) 351 17 19
fax.: +48 (32) 351 17 03
e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu