Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu

Czas wygenerowania treści 2024-02-25 20:10:30

Roboty budowlano-remontowe

Nr.: 1/2022
Data dokumentu: 2022-10-28

Zabrze, 28.10.2022

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 1/2022

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu

Ul. 3 Maja 63

41-800 Zabrze

II. TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  I  RODZAJ  ZAMÓWIENIA

 

Tryb udzielania zamówienia: Zapytanie ofertowe - postepowanie o wartości poniżej 130.00,00 zł netto.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia są prace budowlano-remontowe:

 

1.      Roboty malarskie pomieszczenia polerni.

2.      Remont sanitariatów, wymiana drzwi zewnętrznych w przybudówce.

3.      Remont pomieszczenia gipsowni.

 

Dokumentacja - zakres robót dostępna w siedzibie szkoły tj. Zabrze, ul. 3 Maja 63.

IV.  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : od 15.11.2022 do 30.12.2022

 

V.  MIEJSCE ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie CKZiUWŚL w Zabrzu , ul. 3 Maja 63, 41-800 Zabrze w terminie do 04.11.2022 r. (każde zadanie oddzielnie).

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.11.2022 godz. 11:00, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI.  OCENA  OFERT

 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będzie:

- cena

- termin wykonania zamówienia.

 

VII  DODATKOWE  INFORMACJE

 

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu oświadcza, że

zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny i złożenie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne z udzieleniem zamówienia przez zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

2. W przypadku złożenia mniej niż 2 ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył ważną ofertę.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zapytanie ofertowe.pdf [328 kB]

Załączniki:

Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: redaktor bip Maciej Szymanowski 2022-10-28 13:51:15
Ostatnia aktualizacja: redaktor bip Maciej Szymanowski 2022-11-04 12:41:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2022-10-28
Rejestr zmian dokumentu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
ul. 3 Maja 63   41-800 Zabrze
tel.: 032-271-08-45
fax.: 032-271-40-89
NIP: 648-27-69-014 REGON: 243312300
e-mail: sekretariat@medykzabrze.pl
www.medykzabrze.pl