Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny  Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Czas wygenerowania treści 2021-02-26 01:58:29

Przetarg nieograniczony

Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: 8/LOG/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

informacja o udzieleniu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający, Beskidzki Zespół Leczniczo ? Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu, na podstawie art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje o udzieleniu zamówienia, na podstawie zlecenia nr 8/LOG/2020 z dnia 24.08.2020 firmie Euromed Hurtownia Medyczna Sp. z o.o., ul. Przewodnia 63, 93-419 Łódź na sprzedaż i dostawę następujących środków ochrony osobistej w związku ze stanem epidemii koronawirusa:

1. - Medyczne maski jednorazowe;

2. - Fartuchy jednorazowe.

Zlecenie zostało zawarte na podstawie art. 6 ust. 1 ww. Ustawy.

 

   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 2020-09-07 10:49:24

Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83   43-384 Jaworze
tel.: +48 (33) 81 72 166
fax.: +48 (33) 81 73 463
NIP: 937-14-94-573 REGON: 000297603
e-mail: bzlr-bb@wizja.net.pl
www.rehabilitacja-jaworze.com.pl