Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny  Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Czas wygenerowania treści 2021-09-28 02:48:15

Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: ZP/PN/4/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup energii elektrycznej do obiektów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
Data archiwizacji: 2020-12-16 14:34:11

Przetarg nieograniczony
Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: ZP/PN/2/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
zakup i dostawa opału dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
Data archiwizacji: 2020-11-06 11:56:59

Przetarg nieograniczony
Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: ZP/PN/3/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa mięsa i produktów wędliniarskich dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo ? Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.
Data archiwizacji: 2020-09-04 11:12:54

Przetarg nieograniczony
Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: ZP/PN/1/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo ? Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 2 części: I część zamówienia ? mięso i produkty wędliniarskie; II część zamówienia ? jajka.
Data archiwizacji: 2020-09-04 11:12:54

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony


Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83   43-384 Jaworze
tel.: +48 (33) 81 72 166
fax.: +48 (33) 81 73 463
NIP: 937-14-94-573 REGON: 000297603
e-mail: bzlr-bb@wizja.net.pl
www.rehabilitacja-jaworze.com.pl