Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny  Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Czas wygenerowania treści 2022-12-03 10:37:03

Kontrole 2019

Data dokumentu: 2019-01-01

Nazwa podmiotu kontrolującego

Przedmiot kontroli

(temat/

obszar kontroli)

Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przebieg i efekt kontroli, w tym wnioski i opinie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Pobór wody 9.01.2019 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny zakładu 25.02.2019 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarno-higienicznego, procedur dezynfekcji, sterylizacji i gospodarki odpadami medycznymi 21.03.2019 r.- 25.03.2019 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Kontrola sanitarna punktu wydawania posiłków 22.03.2019 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
IMQ S.A. Przedstawicielstwo w Polsce Ocena zgodności Systemu Zarządzania z wymogami normy: ISO 9001:2015 25.03.2019r. - 29.03.2019r. Ocena pozytywna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Kontrola wykonywania szczepień realizowanych według Programu Szczepień Ochronnych 29.03.2019 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Realizacja przedsięwzięć ochronnych w zakresie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów publicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa 12.04.2019 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarno-technicznego basenów dla dzieci oraz basenu dla dorosłych 19.04.2019 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Pobór wody z basenów: BZLR dla dorosłych i dzieci 09.05.2019 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Pobór wody do badań SUW i Kuchni BZLR Oddział dla Dzieci 09.07.2019 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach Kontrola gospodarki wodno-ściekowej 11.09.-2019 r.-19.09.2019 r. Protokół do wglądu w Szpitalu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Pobór wody - "Jaś" 08.10.2019 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Kontrola sanitarna dotycząca zaopatrzenia kuchni w wodę 17.10.2019r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Pobór wody w ramach nadzoru bieżącego: SUW, BZLR dla dzieci, BZLR dla dorosłych 17.10.2019r. Protokół do wglądu w Szpitalu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Kontrola stanu sanitarno-technicznego ujęcia 14.11.2019r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Ocena systemu zakażeń szpitalnych 25.11.2019r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Pobór wody Jaś 1 i 2 06.12.2019r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Pobór próbek wody ciepłej ul. Wapienicka 142 06.12.2019r. Protokół do wglądu w Szpitalu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej Przestrzeganie procedury higienicznego mycia rąk oraz poboru krwi do badań 09.12.2019r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2019-01-03 08:58:36
Ostatnia aktualizacja: Sekretariat / Obsługa BIP Anna Śliwka 2020-02-13 13:20:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Śliwka
Dokument podpisano: 2019-01-03
Rejestr zmian dokumentu

Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83   43-384 Jaworze
tel.: +48 (33) 81 72 166
fax.: +48 (33) 81 73 463
NIP: 937-14-94-573 REGON: 000297603
e-mail: bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl
www.rehabilitacja-jaworze.com.pl