Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2021-07-27 08:40:48

Przetarg nieograniczony

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.17.2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie sieci lokalnej w pracowniach digitalizacyjnych i czytelniach w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja wykonania sieci lokalnej w pracowniach digitalizacyjnych i czytelniach Biblioteki Śląskiej w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”. 2. Szczegółowy zakres prac, użytych urządzeń i materiałów został określony Załączniku nr 1 do SIWZ ? Opis przedmiotu zamówienia, którego składowe stanowią załączniki: Załącznik nr 1a I ETAP Projekt wykonawczy ? sieć lokalna ? Pracownia Digitalizacji Załącznik nr 1b II ETAP Projekt wykonawczy ? sieć lokalna - Czytelnie


Data archiwizacji: 2021-02-19 10:47:47
Logo UE

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020.11.18 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [293 kB]
2020-11-18 13:59:17
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty.pdf pobierz [534 kB]
2020-10-29 14:32:32
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [549 kB]
2020-10-23 14:43:21
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [5116 kB]
2020-10-08 13:42:06
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf pobierz [213 kB]
2020-10-08 13:42:06
zobacz szczegóły Załącnik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania.doc pobierz [46 kB]
2020-10-08 13:42:06
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy Załącznik nr 6 - wzór_umowy sieci LAN-1.pdf pobierz [191 kB]
2020-10-08 13:42:06
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy grupa kapitałowa Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności grupy kapitałowej.doc pobierz [46 kB]
2020-10-08 13:42:06
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy.doc pobierz [57 kB]
2020-10-08 13:42:06
zobacz szczegóły Załacznik nr 2 do SIWZ - wzór Formularza ofertowego Załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego.doc pobierz [64 kB]
2020-10-08 13:42:06
zobacz szczegóły Załacznik nr 1 ( a-b) do SIWZ - OPZ Załącznik nr 1 do SIWZ.zip pobierz [17773 kB]
2020-10-08 13:42:06
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 20.10.2020 wyjaśnienie SIWZ.pdf pobierz [360 kB]
2020-10-20 14:34:12

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl