Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2021-07-29 18:19:03

Przetarg nieograniczony

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.11.2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wymiana dźwigu osobowego w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana windy osobowej na bazie istniejącego szybu, w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.

Zakres robót obejmuje:

  1. dokonanie inwentaryzacji dźwigu i maszynowni oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia;
  2. demontaż i utylizację istniejącej windy wraz z układem napędowym maszynowni, linami, drzwiami szybowymi i kasetami przywołań;
  3. dostawę, montaż i uruchomienie nowego dźwigu produkcji seryjnej, nie prototypu, rok produkcji minimum 2018 - winda musi spełniać wymogi określone w EN-PN-81.20 ;
  4. obróbki budowlane konstrukcji nowych drzwi szybowych po ich montażu, uwzględniające uzupełnienia ubytków ścian i tynków, malowanie ścian wokół wnęk drzwi farbą w kolorze zgodnym z istniejącym;
  5. sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej oraz instrukcji obsługi w języku polskim;
  6. uzyskanie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego pozwalającej na eksploatację dźwigu wraz z jego rejestracją i uzyskaniem księgi rewizji;
  7. wykonanie pomiarów elektrycznych;
  8. przeprowadzenie szkoleń użytkownika w zakresie obsługi windy;
  9. uruchomienie windy do eksploatacji, udział w odbiorach Urzędu Dozoru Technicznego i przekazanie windy użytkownikowi.


Data archiwizacji: 2021-01-07 10:42:46

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020.09.23 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [291 kB]
2020-09-23 14:34:49
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020.08.31 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pobierz [527 kB]
2020-08-31 09:40:46
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert 2020.08.17 informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [388 kB]
2020-08-17 12:50:54
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [418 kB]
2020-07-31 13:51:53
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.pdf pobierz [1412 kB]
2020-07-31 13:51:53
zobacz szczegóły Zdjęcie nr 2 Zdjęcie nr 2.jpg pobierz [3706 kB]
2020-08-11 14:15:11
zobacz szczegóły Zdjęcie nr 1 Zdjęcie nr 1.jpg pobierz [3262 kB]
2020-08-11 14:14:54
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx pobierz [29 kB]
2020-07-31 13:53:22
zobacz szczegóły Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób.docx pobierz [28 kB]
2020-07-31 13:51:53
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót.docx pobierz [25 kB]
2020-07-31 13:51:53
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf pobierz [735 kB]
2020-07-31 13:51:53
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip pobierz [8628 kB]
2020-07-31 13:51:53
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx pobierz [21 kB]
2020-07-31 13:51:53
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór zobowiązania Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór zobowiązania.docx pobierz [23 kB]
2020-07-31 13:51:53
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy.docx pobierz [25 kB]
2020-07-31 13:51:53
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 2020.08.11 wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pobierz [861 kB]
2020-08-11 14:14:14

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl