Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2021-07-29 17:33:34

Przetarg nieograniczony

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.12.2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie sieci lokalnej w pracowniach digitalizacyjnych i czytelniach w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci lokalnej w pracowniach digitalizacyjnych i czytelniach Biblioteki Śląskiej w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.


Data archiwizacji: 2020-12-21 09:23:52
logo Unii fundusz społeczny

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Unieważnienie postępowania uniewaznienie LAN (2).pdf pobierz [1256 kB]
2020-09-15 14:47:46
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert 2020.08.17 informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [541 kB]
2020-08-17 13:36:04
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020.08.07 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pobierz [197 kB]
2020-08-07 10:57:29
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie.pdf pobierz [410 kB]
2020-07-28 13:11:29
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf pobierz [226 kB]
2020-07-28 13:11:29
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy grupa kapitałowa Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności grupy kapitałowej.doc pobierz [47 kB]
2020-07-28 13:11:29
zobacz szczegóły Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf pobierz [189 kB]
2020-07-28 13:11:29
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób Załącznik nr 7 - Wzór wykazu osób.doc pobierz [48 kB]
2020-07-28 13:11:29
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór wykazu robót budowlanych Załącznik nr 6 - Wzór wykazu robót budowalnych.doc pobierz [49 kB]
2020-07-28 13:11:29
zobacz szczegóły Załacznik nr 4 do SIWZ - wzór zobowiązania Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania.doc pobierz [46 kB]
2020-07-28 13:11:29
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy.doc pobierz [52 kB]
2020-07-28 13:11:29
zobacz szczegóły Załacznik nr 2 do SIWZ - wzór Formularza ofertwoego Załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego.doc pobierz [63 kB]
2020-07-28 13:11:29
zobacz szczegóły Załacznik nr 1 do SIWZ - OPZ Załącznik nr 1 do SIWZ.zip pobierz [17773 kB]
2020-07-28 13:11:29
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Wyjasnienia 11.08.2020.zip pobierz [17062 kB]
2020-08-11 14:34:23
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 2020.08.07 wyjaśnienie treści i zmiana SIWZ.pdf pobierz [328 kB]
2020-08-07 10:58:19
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 2020.08.06 wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pobierz [348 kB]
2020-08-06 11:37:40

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl