Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2021-07-29 16:12:33

Przetarg nieograniczony

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.9.2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wymiana płyt elewacyjnych typu "granitex" w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie płyt elewacyjnych typu „granitex” w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.

Zakres robót obejmuje:

  1. Roboty rozbiórkowe - demontaż, transport i utylizację płyt azbestowych o łącznej powierzchni ok. 412 m2.
  2. Remont konstrukcji wsporczej - usunięcie wszystkich metalowych obróbek blacharskich i zastąpienie ich obróbkami aluminiowymi, oczyszczenie skorodowanych miejsc konstrukcji nośnych i innych elementów uzupełniających mocowanie płyt elewacyjnych oraz malowanie całej konstrukcji elementów stalowych.
  3. Montaż nowych płyt elewacyjnych - płyt kompozytowych złożonych z dwóch blach aluminiowych rdzeniem mineralnym o łącznej grubości 4 mm o masie 7,6 kg/m2 w klasie NRO (PN-90/B-02867).

 


Data archiwizacji: 2020-12-09 12:50:30

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020.09.08 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [293 kB]
2020-09-08 12:26:11
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020.08.21 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf pobierz [360 kB]
2020-08-21 12:16:41
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert 2020.08.07 informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [337 kB]
2020-08-07 11:31:46
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 2020.07.23 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [420 kB]
2020-07-23 12:22:46
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.pdf pobierz [1422 kB]
2020-07-23 12:22:46
zobacz szczegóły Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób.docx pobierz [27 kB]
2020-07-23 12:22:46
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót.docx pobierz [25 kB]
2020-07-23 12:22:46
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf pobierz [745 kB]
2020-07-23 12:22:46
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip pobierz [22219 kB]
2020-07-23 12:22:46
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx pobierz [21 kB]
2020-07-23 12:22:46
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór zobowiązania Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór zobowiązania.docx pobierz [23 kB]
2020-07-23 12:22:46
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy.docx pobierz [25 kB]
2020-07-23 12:22:46
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx pobierz [29 kB]
2020-07-23 12:22:46
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 2020.07.29 wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pobierz [341 kB]
2020-07-29 13:50:47

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl