Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2021-07-29 17:51:14

Przetarg nieograniczony

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.8.2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wymiana klimatyzatora centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana i montaż, w miejsce wyeksploatowanego, klimatyzatora centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.

Zakres prac obejmuje:

1. Demontaż i utylizację istniejącego agregatu - w celu demontażu starego agregatu niezbędne jest odłączenie urządzenia od istniejących instalacji oraz odciągniecie czynnika z urządzenia i jego utylizacja. Po odpowiednim zabezpieczeniu, stary agregat powinien zostać zdjęty z dachu budynku, przy użyciu dźwigu.

2. Dostosowanie konstrukcji wsporczej pod montaż nowego agregatu - nowe urządzenie powinno być zamontowane w miejscu obecnej konstrukcji. Zamawiający wymaga by konstrukcja agregatu była dobrze zabezpieczona antykorozyjnie. Zamawiający nie przewiduje ingerencji w poszycie dachu i zakłada, że nowa, stalowa konstrukcja wsporcza zostanie ustawiona na istniejących fundamentach. Zamawiający wymaga aby nowa konstrukcja była wyższa od obecnej o minimum 30 cm, zapewniając swobodny dostęp do poszycia dachu.

3. Dostawa i montaż nowego agregatu o parametrach nie gorszych niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wraz z całym osprzętem i elementami koniecznymi do montażu;

4. Wykonanie płukania układu instalacji chłodu i napełnienie 35% roztworem glikolu etylenowego w ilości ok. 2700 l.;

5. Wykonanie wizualizacji pracy nowego agregatu chłodu poprzez zastosowanie „podglądu jego pracy” na panelu sterującym umieszczonym we wskazanym pomieszczeniu;

6. Dostosowanie automatyki nowego agregatu chłodu do istniejącej automatyki budynkowej (m. in. sterowanie pompami chłodu);

7. Uruchomienie urządzenia i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia - Wykonawca powinien podłączyć agregat do istniejącej instalacji hydraulicznej i elektrycznej. Następnie przeprowadzi uruchomienie urządzenia oraz instalacji klimatyzacyjnej. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia.

8. Dostarczenie wszystkich wymaganych prawem dokumentów, atestów, kart katalogowych, instrukcji obsługi, karty gwarancyjnej, karty nastaw po kalibracji agregatu - po przystosowaniu parametrów urządzenia do instalacji budynkowej oraz dokumentów potwierdzających utylizację zdemontowanego agregatu. Całość dokumentów powinna być w języku polskim.

9. Dostarczenie dokumentacji potwierdzającej sprawność agregatu - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołu podłączenia urządzenia oraz protokołu sprawdzenia instalacji chłodu.

 


Data archiwizacji: 2020-12-01 22:10:40

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o unieważnieniu postępowania 2020.09.02 zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf pobierz [350 kB]
2020-09-02 15:05:04
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert 2020.07.31 informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [442 kB]
2020-07-31 12:13:37
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [419 kB]
2020-07-20 13:46:10
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.pdf pobierz [1416 kB]
2020-07-20 13:46:10
zobacz szczegóły Dokumentacja techniczna - konstrukcja konstrukcja.zip pobierz [41700 kB]
2020-07-28 12:37:56
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz dostaw Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz dostaw.docx pobierz [26 kB]
2020-07-20 13:46:10
zobacz szczegóły Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób.docx pobierz [27 kB]
2020-07-20 13:46:10
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf pobierz [471 kB]
2020-07-20 13:46:10
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip pobierz [2264 kB]
2020-07-20 13:46:10
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx pobierz [23 kB]
2020-07-20 13:46:10
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór zobowiązania Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór zobowiązania.docx pobierz [24 kB]
2020-07-20 13:46:10
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy.docx pobierz [25 kB]
2020-07-20 13:46:10
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx pobierz [29 kB]
2020-07-20 13:46:10
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 2020.07.28 wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pobierz [602 kB]
2020-07-28 12:37:41
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 2020.07.23 wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pobierz [412 kB]
2020-07-23 09:45:30

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl