Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2021-07-27 06:49:37

Przetarg nieograniczony

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.7.2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie sieci lokalnej w pracowniach digitalizacyjnych i czytelniach w ramach projektu pn.: "Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego".

Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci lokalnej w pracowniach digitalizacyjnych i czytelniach Biblioteki Śląskiej w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.

2. Szczegółowy zakres prac, użytych urządzeń i materiałów został określony Załączniku nr 1 do SIWZ ? Opis przedmiotu zamówienia, którego składowe stanowią załączniki:

Załącznik nr 1a I ETAP Projekt wykonawczy - sieć lokalna - PD

Załącznik nr 1b II ETAP Projekt wykonawczy - sieć lokalna - Czytelnie

 


Data archiwizacji: 2020-10-26 09:33:47
logo Unii fundusz społeczny

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Uniewaznienie LAN.pdf pobierz [319 kB]
2020-07-27 13:26:27
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [411 kB]
2020-07-09 11:12:07
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf pobierz [226 kB]
2020-07-09 11:12:07
zobacz szczegóły Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór_umowy.pdf pobierz [189 kB]
2020-07-09 11:12:07
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób Załącznik nr 7 - Wzór wykazu osób.doc pobierz [47 kB]
2020-07-09 11:12:07
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych Załącznik nr 6 - Wzór wykazu robót budowalnych.doc pobierz [49 kB]
2020-07-09 11:12:07
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 do SIWZ - wzó oświdczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności grupy kapitałowej.doc pobierz [47 kB]
2020-07-09 11:12:07
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania.doc pobierz [46 kB]
2020-07-09 11:12:07
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy.doc pobierz [53 kB]
2020-07-09 11:12:07
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór formularza ofertowego Załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego.doc pobierz [63 kB]
2020-07-09 11:12:07
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ.zip pobierz [17773 kB]
2020-07-09 11:12:07

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl