Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2021-07-27 08:42:11

Przetarg nieograniczony

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.6.2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wymiana płyt elewacyjnych typu "granitex" w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie płyt elewacyjnych typu „granitex” w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.

Zakres robót obejmuje:

  1. Roboty rozbiórkowe - demontaż, transport i utylizację płyt azbestowych o łącznej powierzchni ok. 412 m2.
  2. Remont konstrukcji wsporczej - usunięcie wszystkich metalowych obróbek blacharskich i zastąpienie ich obróbkami aluminiowymi, oczyszczenie skorodowanych miejsc konstrukcji nośnych i innych elementów uzupełniających mocowanie płyt elewacyjnych oraz malowanie całej konstrukcji elementów stalowych.
  3. Montaż nowych płyt elewacyjnych - płyt kompozytowych złożonych z dwóch blach aluminiowych rdzeniem mineralnym o łącznej grubości 4 mm o masie 7,6 kg/m2 w klasie NRO (PN-90/B-02867).

 


Data archiwizacji: 2020-10-20 14:32:53

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2020.07.20 zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pobierz [316 kB]
2020-07-21 11:14:36
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [421 kB]
2020-07-03 11:09:02
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.pdf pobierz [1422 kB]
2020-07-03 11:09:02
zobacz szczegóły Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób.docx pobierz [29 kB]
2020-07-03 11:09:02
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót.docx pobierz [28 kB]
2020-07-03 11:09:02
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf pobierz [744 kB]
2020-07-03 11:09:02
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip pobierz [22219 kB]
2020-07-03 11:09:02
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx pobierz [21 kB]
2020-07-03 11:09:02
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór zobowiązania Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór zobowiązania.docx pobierz [23 kB]
2020-07-03 11:09:02
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy.docx pobierz [25 kB]
2020-07-03 11:09:02
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx pobierz [29 kB]
2020-07-03 11:09:02

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl