Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2020-07-14 23:47:35

Przetarg nieograniczony

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.8.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i stanowiskowej do długoterminowego zachowania i prezentacji zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach, realizowana w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i stanowiskowej do długoterminowego zachowania i prezentacji zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach realizowana w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”. Zamówienie podzielono na 2 (dwie) części w następujący sposób: 1) Zadanie 1 (część 1) - Dostawa i wdrożenie infrastruktury stanowiskowej do długoterminowego zachowania i prezentacji zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach.. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla pracowni digitalizacyjnej. Stacja robocza dla korektora ? ilość 10 szt. Stacja robocza dla redaktora ? ilość 4 szt. Komputer dla administratora ? ilość 5 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8.1 do SIWZ. 2) Zadanie 2 (część 2) ? Dostawa i wdrożenie serwera kompresji do długoterminowego zachowania i prezentacji zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Serwer kompresji z oprogramowaniem. Serwer kompresji z oprogramowaniem ? ilość 1 szt. Instalacja i konfiguracja ? ilość 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8.2 do SIWZ.


Data archiwizacji: 2020-04-14 07:49:21
Logo UE

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2020.01.08 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [111 kB]
2020-01-09 14:45:35
zobacz szczegóły Unieważnienie postępowania 2019.12.12 unieważnienie.pdf pobierz [959 kB]
2019-12-12 13:49:02
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [631 kB]
2019-10-31 14:53:51
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pobierz [171 kB]
2019-09-27 12:25:07
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zał. 7 i 10 zał 7 i 10.rar pobierz [10 kB]
2019-09-27 12:25:07
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wersja edytowalna SIWZ edytowalna.rar pobierz [1840 kB]
2019-09-27 12:25:07
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.pdf pobierz [5068 kB]
2019-09-27 12:25:07
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odpowiedzi na pytania z dnia 25.10.2019 r..pdf pobierz [2177 kB]
2019-10-25 15:08:21
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 2019.10.18 Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf pobierz [3094 kB]
2019-10-18 08:18:58

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl