Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2020-07-07 01:14:13

Przetarg nieograniczony

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.4.2019
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Adaptacja pomieszczeń pracowni digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej w budynku Kina Kosmos w Katowicach przy ul. Sokolskiej 66 na potrzeby prowadzenia procesu digitalizacji w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”

Data archiwizacji: 2020-04-14 07:49:21
Logo UE

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [695 kB]
2020-01-09 10:48:21
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wyniki postępowania.pdf pobierz [1301 kB]
2019-07-31 12:27:02
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [369 kB]
2019-05-14 14:55:00
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pobierz [135 kB]
2019-05-06 13:01:24
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu OPUBLIKOWANE.pdf pobierz [443 kB]
2019-04-17 14:39:24
zobacz szczegóły Zmieniony przedmiar robót Kino Kosmos -przedmiar_zmieniony.pdf pobierz [218 kB]
2019-05-06 15:02:56
zobacz szczegóły Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wyjaśnienie treści siwz, zmiana siwz.pdf pobierz [578 kB]
2019-05-06 15:02:56
zobacz szczegóły Zmiana terminu składania ofert zmiana terminu składania ofert.pdf pobierz [214 kB]
2019-05-06 13:01:24
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_wzór umowy edytowalny Zał_7_SIWZ_wzór umowy.doc pobierz [1005 kB]
2019-04-17 14:39:24
zobacz szczegóły Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 OPZ.rar pobierz [11943 kB]
2019-04-17 14:39:24
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia edytowalna SIWZ_Silesiafilm.doc pobierz [1125 kB]
2019-04-17 14:39:24
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDF siwz.pdf pobierz [3331 kB]
2019-04-17 14:39:24

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl