Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2020-05-27 15:12:41

Postępowanie do 30 tys. euro

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.6.2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: nie dotyczy

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, wykonania i dostawy 4 szt. tablic informacyjnych przygotowanych do montażu oraz 20 szt. plakatów informacyjnych w ramkach przygotowanych do powieszenia. Zakres zamówienia obejmuje: ? Wykonanie projektu graficznego tablic informacyjnych oraz plakatów zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WSL w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych ? Wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych i plakatów ? po ich formalnej akceptacji przez Zamawiającego ? Dostawę tablic i plakatów oraz innych niezbędnych części do montażu


Logo UE

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty protokół z postępowania_wyniki_ponowny wybór_17_10_2018.pdf pobierz [884 kB]
2018-10-18 14:15:24
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty protokół z postępowania_wyniki.pdf pobierz [847 kB]
2018-10-05 08:45:28
zobacz szczegóły Zmiana terminu składania ofert Zmiana terminu.pdf pobierz [201 kB]
2018-09-18 16:09:39
zobacz szczegóły Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe.pdf pobierz [3625 kB]
2018-09-18 15:12:01
zobacz szczegóły Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Zał. 3. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotyc pobierz [554 kB]
2018-09-18 14:49:42
zobacz szczegóły WZÓR UMOWY Zał. 2. Wzór umowy.pdf pobierz [217 kB]
2018-09-18 14:49:42
zobacz szczegóły FORMULARZ OFERTOWY EDYTOWALNY 2018-09-18 14:49:42
zobacz szczegóły FORMULARZ OFERTOWY Zał. 1. Formularz ofertowy.pdf pobierz [72 kB]
2018-09-18 14:49:42
zobacz szczegóły ZAPYTANIE OFERTOWE EDYTOWALNE Zapytanie ofertowe - edytowalne.docx pobierz [945 kB]
2018-09-18 14:49:42

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl