Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2020-02-20 05:26:53

Ogłoszenia o wynikach

Usługi Społeczne
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.11.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi Społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 p. 8 i jest mniejsza niż kwota określona w art. 138g ust. 1 p. 1 ustawy PZP.
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Sillesia Film; Pełnomocnik Zamawiającego: Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.5.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup sprzętu na potrzeby digitalizacji zasobów filmowychw ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”

Przetarg nieograniczony


Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl