Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2020-09-30 01:24:00

Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.15.2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Wymiana klimatyzatora centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.

Postępowanie do 30 tys. euro
Przetarg nieograniczony


Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl