Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2021-01-15 15:05:47

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie udzielane na podstawie Art.4d ustawy PZP
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sprzedaż i dostawa książek oraz audiobooków dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Data archiwizacji: 2020-12-09 12:50:30

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.11.2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wymiana dźwigu osobowego w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Data archiwizacji: 2021-01-07 10:42:46

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.12.2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie sieci lokalnej w pracowniach digitalizacyjnych i czytelniach w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”
Data archiwizacji: 2020-12-21 09:23:52

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.9.2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wymiana płyt elewacyjnych typu "granitex" w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Data archiwizacji: 2020-12-09 12:50:30

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.8.2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Wymiana klimatyzatora centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.
Data archiwizacji: 2020-12-01 22:10:40

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.7.2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie sieci lokalnej w pracowniach digitalizacyjnych i czytelniach w ramach projektu pn.: "Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego".
Data archiwizacji: 2020-10-26 09:33:47

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.6.2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wymiana płyt elewacyjnych typu "granitex" w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Data archiwizacji: 2020-10-20 14:32:53

Zamówienie z wolnej ręki
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.2.2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Serwis oprogramowania (polisa serwisowa) zintegrowanego systemu bibliotecznego PROLIB
Data archiwizacji: 2020-08-17 12:34:29

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.12.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Serwis Instalacji Magazynu Wysokiego Składowania
Data archiwizacji: 2020-05-27 12:40:07

Usługi Społeczne
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.11.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi Społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 p. 8 i jest mniejsza niż kwota określona w art. 138g ust. 1 p. 1 ustawy PZP.
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Data archiwizacji: 2020-03-09 12:30:23Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl