Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2024-02-27 23:59:00

Archiwum ogłoszeń

zamówienie na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa zdalnego dostępu do książek online - ebooków oraz audiobooków dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach i bibliotek publicznych województwa śląskiego
Data archiwizacji: 2023-10-16 13:29:08

Zapytanie ofertowe
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: 148/2023
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Data archiwizacji: 2023-06-29 12:01:05

Zapytanie ofertowe
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: 117/2023
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Data archiwizacji: 2023-06-19 10:16:51

Zapytanie ofertowe
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: 493/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywana dostawa środków czystości na potrzeby Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

zamówienie na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa zdalnego dostępu do książek online - ebooków oraz audiobooków dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach i biblioteka publicznych województwa śląskiego
Data archiwizacji: 2023-01-18 09:58:52

zamówienie na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa zdalnego dostępu do ebooków oraz audiobooków online dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Data archiwizacji: 2022-03-28 09:23:32

zamówienie na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa książek elektronicznych (e-booków) dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Data archiwizacji: 2022-02-24 08:27:59

zamówienie na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sprzedaż i dostawa książek oraz audiobooków dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Data archiwizacji: 2022-01-05 14:33:32

zamówienie na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
„Usługa zdalnego dostępu do książek online ebooków oraz audiobooków dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach i bibliotek publicznych województwa śląskiego”
Data archiwizacji: 2021-09-06 13:51:18

Usługi Społeczne
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.18.2020
Rodzaj zamówienia: Usługi Społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 p. 8 i jest mniejsza niż kwota określona w art. 138g ust. 1 p. 1 ustawy PZP.
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Data archiwizacji: 2021-03-23 07:20:12Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
NIP: 954-19-14-963 e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl