Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2020-08-05 09:13:41

Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.12.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Serwis Instalacji Magazynu Wysokiego Składowania
Data archiwizacji: 2020-05-27 12:40:07

Usługi Społeczne
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.11.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi Społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 p. 8 i jest mniejsza niż kwota określona w art. 138g ust. 1 p. 1 ustawy PZP.
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Data archiwizacji: 2020-03-09 12:30:23

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.10.2019
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Renowacja stolarki okiennej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach zlokalizowanym przy ul. Francuskiej
Data archiwizacji: 2020-02-07 10:55:07

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.7.2019
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Renowacja stolarki okiennej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach zlokalizowanym przy ul. Francuskiej
Data archiwizacji: 2020-01-09 10:31:26

Zamówienie z wolnej ręki
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.6.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Serwis oprogramowania (polisa serwisowa) zintegrowanego systemu bibliotecznego PROLIB

Przetarg nieograniczony
Sillesia Film; Pełnomocnik Zamawiającego: Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.5.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup sprzętu na potrzeby digitalizacji zasobów filmowychw ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”
Data archiwizacji: 2020-04-14 07:49:21

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.1.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa sprzętu meblowego w ramach projektu pn. Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Data archiwizacji: 2019-06-27 12:05:21Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl