Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2023-04-02 04:05:54

Archiwum ogłoszeń

zamówienie na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa zdalnego dostępu do książek online - ebooków oraz audiobooków dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach i biblioteka publicznych województwa śląskiego
Data archiwizacji: 2023-01-18 09:58:52

zamówienie na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa zdalnego dostępu do ebooków oraz audiobooków online dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Data archiwizacji: 2022-03-28 09:23:32

zamówienie na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa książek elektronicznych (e-booków) dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Data archiwizacji: 2022-02-24 08:27:59

zamówienie na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sprzedaż i dostawa książek oraz audiobooków dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Data archiwizacji: 2022-01-05 14:33:32

zamówienie na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
„Usługa zdalnego dostępu do książek online ebooków oraz audiobooków dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach i bibliotek publicznych województwa śląskiego”
Data archiwizacji: 2021-09-06 13:51:18

Usługi Społeczne
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.18.2020
Rodzaj zamówienia: Usługi Społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 p. 8 i jest mniejsza niż kwota określona w art. 138g ust. 1 p. 1 ustawy PZP.
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Data archiwizacji: 2021-03-23 07:20:12

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.17.2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie sieci lokalnej w pracowniach digitalizacyjnych i czytelniach w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.
Data archiwizacji: 2021-02-19 10:47:47

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.15.2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Wymiana klimatyzatora centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.
Data archiwizacji: 2021-02-08 13:25:51

Zamówienie udzielane na podstawie Art.4d ustawy PZP
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sprzedaż i dostawa książek oraz audiobooków dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Data archiwizacji: 2020-12-09 12:50:30

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.11.2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wymiana dźwigu osobowego w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Data archiwizacji: 2021-01-07 10:42:46Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
NIP: 954-19-14-963 e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl