Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2021-11-29 09:36:44

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr z dnia 2021-11-03

Biblioteka Śląska
z siedzibą przy pl. Rady Europy 1
40-021  Katowice

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Skanerzysty

Liczba osób do zatrudnienia: 1


 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony od grudnia 2021 do grudnia 2022.

 

Zapotrzebowanie etatów: 1 etat.

 

Lokalizacja: Instytut Mediów Cyfrowych „Digitarium , Plac Rady Europy 1, Katowice na rzecz projektu "Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego.", RPO WSL, oś priorytetowa: Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1.: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

 

1. Główne zadania:

 

 • Skanowanie dokumentów bibliotecznych,
 • wstępne graficzne przetwarzanie skanów (przycinanie, prostowanie),
 • kontrola jakość skanów.

 


 

 

2. Wymagania:

 

 • wykształcenie min. średnie, preferowane o profilu związanym z obsługą cyfrowych urządzeń powielających, przetwarzaniem graficznym lub ukończony specjalistyczny kurs w ww. zakresie,
 • biegłość w obsłudze komputera i programów graficznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i komunikatywność.

 


 

 

3. Oferujemy:

 

 • zatrudnienie w największej Bibliotece regionu i największej w Polsce regionalnej BC,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju,
 • odpowiedzialną i interesującą pracę,
 • zapewniamy świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 


 

 

4.    Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie świadectw i dyplomów, potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, ukończone kursy, szkolenia,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 15 listopad 2021 r. do godz. 14.30 w Dziale Spraw Pracowniczych Biblioteki Śląskiej lub przesłać pocztą elektroniczną: kadry@bs.katowice.pl.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 


Logo UE
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Specjalista ds. kadrowych mgr Jolanta Wyrwich 2021-02-08 13:31:04
Ostatnia aktualizacja: Specjalista ds. kadrowych mgr Jolanta Wyrwich 2021-11-03 12:11:38
Odpowiedzialny merytorycznie: wyrwichj
Rejestr zmian dokumentu

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl