Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2024-02-28 01:18:56

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr z dnia 2023-10-03

Biblioteka Śląska
z siedzibą przy pl. Rady Europy 1
40-021  Katowice

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Konserwator/ka papieru i skóry

Liczba osób do zatrudnienia: 1


 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1

1. Główne zadania:

 • Przygotowanie do samodzielnej konserwacji dokumentów i książek rękopiśmiennych oraz drukowanych na papierze i/lub pergaminie, zabytkowych opraw książkowych, grafik, obiektów kartograficznych i czasopism.
 • Przygotowanie do wykonania ekspertyz konserwatorskich dokumentów pergaminowych i na podłożu papierowym oraz zabytkowych opraw skórzanych,
  w tym w zakresie biodegradacji i metod dezynfekcji.
 • Opieka konserwatorska nad zbiorami w magazynach. Monitoring stanu zachowania obiektów na podłożu papierowym, pergaminowym, skórzanym.
 • Doradztwo w zakresie zabezpieczania obiektów, w tym warunków eksponowania, sposobów przechowywania i rodzajów opakowań.
 • Udział w warsztatach, prelekcjach i innych formach szkolenia, dotyczących problematyki konserwacji papieru i skóry.
 • Wykonywanie wszelkich prac związanych z działaniami podejmowanymi w Dziale Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów Biblioteki Śląskiej.

 


 

2. Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (konserwator papieru i skóry), absolwenci Katedry Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry (Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu lub Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (Katedry Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki) ASP w Warszawie.
 • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji konserwatorskich i rozwiązywania wielopłaszczyznowych problemów w oparciu o nowoczesne metody konserwacji i profilaktyki konserwatorskiej.
 • Znajomość aktualnych tendencji ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych oraz metod zapobiegania zagrożeniom w zbiorach.
 • Swobodne posługiwanie się pakietem Office oraz innymi edytorami tekstów.
 • Zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej.
 • Odpowiedzialność, sumienność i rzetelność.

 


 

3. Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku konserwatora papieru i skóry.
 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

 


 

4.  Oferujemy:

 • zatrudnienie w największej bibliotece regionu i najnowocześniejszej w Polsce regionalnej bibliotece cyfrowej.
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju.
 • odpowiedzialną i interesującą pracę.
 • zapewniamy świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • wypłatę nagrody rocznej,
 • wypłatę nagród jubileuszowych.

 


 

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, ukończone kursy, szkolenia,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Biblioteki
Śląskiej  lub przesłać pocztą elektroniczną: praca@bs.katowice.pl

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych preselekcyjnie kandydatów.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Specjalista ds. kadrowych mgr Jolanta Wyrwich 2020-08-25 07:17:08
Ostatnia aktualizacja: Kierownik Działu Informatycznego inż. Zenon Pochała 2023-10-16 14:23:46
Odpowiedzialny merytorycznie: wyrwich
Rejestr zmian dokumentu

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
NIP: 954-19-14-963 e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl