Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2021-07-30 03:54:30

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr z dnia 2020-08-25

Biblioteka Śląska
z siedzibą przy pl. Rady Europy 1
40-021  Katowice

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Introligator

Liczba osób do zatrudnienia: 1


 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1

 

1. Główne zadania:

 • Wykonywanie napraw zbiorów bibliotecznych i zleconych oraz wykonanie opraw introligatorskich.
 • Wykonywanie opraw wydawnictw i publikacji Biblioteki Śląskiej.
 • Wykonywanie pudeł, futerałów, teczek i innej galanterii introligatorskiej.
 • Formatowanie druków bibliotecznych oraz przycinanie materiałów introligatorskich oraz drobnych druków.
 • Udział w szkoleniach dla bibliotekarzy i innych osób zainteresowanych tematyką ochrony zbiorów bibliotecznych oraz metod stosowanych w pracach introligatorskich.
 • Udział w warsztatach, prelekcjach i innych formach szkolenia, dotyczących sztuki introligatorskiej.
 • Wykonywanie wszelkich prac związanych z działaniami podejmowanymi w Dziale Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów Biblioteki Śląskiej.

 


 

2. Wymagania:

 • Wykształcenie średnie (Technik Procesów Introligatorskich, Technik Introligator, Introligator)
 • Znajomość aktualnych metod dotyczących sztuki introligatorskiej.
 • Swobodne posługiwanie się pakietem Office oraz innymi edytorami tekstów.
 • Zdolności manualne, artystyczne.
 • Zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej.
 • Odpowiedzialność, sumienność i rzetelność.

 


 

3. Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku introligatora.
 • Obsługa programów graficznych.

 


 

4. Oferujemy:

 • Zatrudnienie w renomowanej instytucji kultury województwa śląskiego.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju.
 • Odpowiedzialną i interesującą pracę.
 • Zapewniamy świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

 


 

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, ukończone kursy, szkolenia,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Biblioteki Śląskiej  lub przesłać pocztą elektroniczną: kadry@bs.katowice.pl

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych preselekcyjnie kandydatów.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 


9. W trakcie naboru będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna, polegająca w szczególności na ocenie wiedzy fachowej, umiejętności wypowiedzi oraz prezentacji kandydata. W razie potrzeby zostanie przeprowadzony test sprawdzający.
Niezbędne informacje kandydaci uzyskają pod numerem telefonu .............................

10. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy nie doszło do rozstrzygnięcia naboru. Informację umieszcza się na tablicy informacyjnej Biblioteka Śląska oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

11. Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do akt osobowych.

12. Dokumenty zawarte w ofertach najlepszych kandydatów, których nazwiska umieszczone zostały w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie będą podlegały zniszczeniu.
Dokumenty zawarte w ofertach pozostałych kandydatów będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Specjalista ds. kadrowych mgr Jolanta Wyrwich 2020-08-25 07:12:30
Ostatnia aktualizacja: Specjalista ds. kadrowych mgr Jolanta Wyrwich 2020-11-26 07:38:25
Odpowiedzialny merytorycznie: wyrwich
Rejestr zmian dokumentu

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl