Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2021-04-13 13:05:07

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr z dnia 2021-03-17

Biblioteka Śląska
z siedzibą przy pl. Rady Europy 1
40-021  Katowice

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Korektora


Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony od 1 maja  2021 do grudnia 2022.

 

Lokalizacja: Instytut Mediów Cyfrowych „Digitarium , Plac Rady Europy 1, Katowice na rzecz projektu "Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego.", RPO WSL, oś priorytetowa: Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1.: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

 

1. Główne zadania:

 • Praca z plikami, kadrowanie, korekta koloru, kontrastu,
 • podstawowa znajomość formatów PDF, JPG, TIFF,
 • graficzne przetwarzanie zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej,
 • kontrola jakości oraz  porządkowanie cyfrowego archiwum ŚBC,
 • wspieranie rozwoju platformy ŚBC.

 


 

1. Główne zadania:

 • Korekta wstępna i końcowa skanów,
 • graficzne przetwarzanie zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej,
 • kontrola jakość oraz  porządkowanie zasobów ŚBC,
 • wspieranie rozwoju platformy ŚBC.

 


 

2. Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane o profilu związanym z przetwarzaniem graficznym lub ukończony specjalistyczny kurs w ww. zakresie,
 • biegłość w obsłudze komputera i programów graficznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i komunikatywność.

 


 

3. Dodatkowym atutem będzie:

 • Umiejętność automatyzacji przetwarzania cyfrowych zasobów, pisanie prostych skryptów.

 

4. Oferujemy:

 • zatrudnienie w największej Bibliotece regionu i największej w Polsce regionalnej BC,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju,
 • odpowiedzialną i interesującą pracę,
 • zapewniamy świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 


 

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, ukończone kursy, szkolenia,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 16 kwietnia 2021r. do godz. 14.30 w Dziale Spraw Pracowniczych Biblioteki Śląskiej lub przesłać pocztą elektroniczną: kadry@bs.katowice.pl.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  spotkania. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 


logo Unii fundusz społeczny
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Specjalista ds. kadrowych mgr Jolanta Wyrwich 2020-01-15 12:30:31
Ostatnia aktualizacja: Specjalista ds. kadrowych mgr Jolanta Wyrwich 2021-03-17 11:37:59
Odpowiedzialny merytorycznie: wyrwich
Rejestr zmian dokumentu

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl