Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2021-04-13 13:14:17

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr 13 z dnia 2021-03-17

Biblioteka Śląska
z siedzibą przy pl. Rady Europy 1
40-021  Katowice

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Bibliotekarz - Redaktor


 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, od 1 maja 2021 do grudnia 2022.

 

Lokalizacja: Instytut Mediów Cyfrowych „Digitarium , Plac Rady Europy 1, Katowice na rzecz projektu "Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego.", RPO WSL, oś priorytetowa: Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1.: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Lokalizacja: Instytut Mediów Cyfrowych „Digitarium", Plac Rady Europy 1, Katowice.

 

1. Główne zadania:

 • wybór i przygotowywanie dokumentów do digitalizacji,
 • publikowanie cyfrowych dokumentów w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej,
 • wspieranie rozwoju platformy ŚBC,
 • kontrola jakości cyfrowych publikacji.

 


2.Wymagania:

 • wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze (magisterium lub ew. licencjat),
 • znajomość środowiska polskich bibliotek cyfrowych,
 • znajomość formatu Dublin Core,
 • umiejętność opracowania formalnego i rzeczowego różnych typów dokumentów (m.in. ciągłych oraz audiowizualnych) zgodnie z polskimi standardami,
 • znajomość i umiejętność korzystania z baz i katalogów centralnych Biblioteki Narodowej oraz bibliotek zagranicznych (np. Zeitschriften Datenbank),
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie min. A2,
 • sumienność, komunikatywność i umiejętność pracowania w zespole.

 

3. Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość oprogramowania biblioteki cyfrowej dLibra.

 


4. Oferujemy:

 • zatrudnienie w największej Bibliotece regionu i największej w Polsce regionalnej BC,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju,
 • odpowiedzialną i interesującą pracę,
 • świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, ukończone kursy, szkolenia,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 14.30 w Dziale Spraw Pracowniczych Biblioteki Śląskiej lub przesłać pocztą elektroniczną: kadry@bs.katowice.pl

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


logo Unii fundusz społeczny
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Kierownik Działu Informatycznego inż. Zenon Pochała 2019-05-29 15:15:43
Ostatnia aktualizacja: Specjalista ds. kadrowych mgr Jolanta Wyrwich 2021-03-17 11:32:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Biblioteki Śląskiej
Dokument podpisano: 2019-05-29
Rejestr zmian dokumentu

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl