Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2020-07-12 20:18:04

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr 11 z dnia 2019-05-21

Biblioteka Śląska
z siedzibą przy pl. Rady Europy 1
40-021  Katowice

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Mikrobiolog

Liczba osób do zatrudnienia: 1


Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Wymiar etatu: pełny etat.

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe o specjalności mikrobiolog, biolog lub biotechnolog,
 • znajomość metod i technologii stosowanych w badaniach mikrobiologicznych, w tym obsługa urządzeń (np. autoklaw),
 • znajomość zagadnień ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych oraz metod zapobiegania zagrożeniom w tych zbiorach,
 • umiejętności manualne, umożliwiające wykonywanie, pod kierunkiem konserwatora, prac zabezpieczających w zbiorach papierowych.

 


2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, odporność na stres.

 


3. Zakres zadań:

 • systematyczna kontrola temperatury, wilgotności i aktywności mikrobiologicznej powietrza w  pomieszczeniach Biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów zbiorów bibliotecznych;
 • wykonywanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek pobranych ze zbiorów bibliotecznych, przedmiotów i powietrza oraz analiza i ocena wyników badań;
 • merytoryczny i redakcyjny udział w opracowaniu opinii, instrukcji i ekspertyz z zakresu ochrony mikrobiologicznej zbiorów bibliotecznych;
 • prowadzenie Kartoteki Charakterystyk Środków Chemicznych w Pracowni Konserwacji Zbiorów;
 • wykonywanie pod nadzorem konserwatora prac zabezpieczających w zbiorach bibliotecznych, przy użyciu urządzeń i materiałów konserwatorskich.

 


4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

 

 • wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 27 czerwca 2019 r. do godz. 15.00  w Dziale Spraw Pracowniczych Biblioteki Śląskiej lub przesłać na adres: kadry@bs.katowice.pl


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2018-04-18 14:26:22
Ostatnia aktualizacja: Specjalista ds. kadrowych mgr Jolanta Wyrwich 2019-05-21 13:31:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Biblioteki Śląskiej
Rejestr zmian dokumentu

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl