Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2022-09-29 12:16:01

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr 11 z dnia 2021-12-07

Biblioteka Śląska
z siedzibą przy pl. Rady Europy 1
40-021  Katowice

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Mikrobiolog

Liczba osób do zatrudnienia: 1


Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Wymiar etatu: pełny etat.

 

 1. Główne zadania:
 • Systematyczna kontrola temperatury, wilgotności i aktywności mikrobiologicznej powietrza w  pomieszczeniach Biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów zbiorów bibliotecznych;
 • wykonywanie badań  mikrobiologicznych próbek pobranych ze zbiorów bibliotecznych, przedmiotów i powietrza oraz analiza i ocena wyników badań;
 • dezynfekcja zakażonych obiektów;
 • merytoryczny i redakcyjny udział w opracowaniu opinii, instrukcji i ekspertyz z zakresu ochrony mikrobiologicznej zbiorów bibliotecznych;
 • prowadzenie kartoteki Kart Charakterystyk Środków Chemicznych oraz kontrola terminów ważności środków chemicznych w Dziale Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów;
 • udział w działaniach z zakresu profilaktyki i ochrony zbiorów bibliotecznych.

 


 

 

2. Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o specjalności mikrobiolog, biolog lub biotechnolog;
 • znajomość metod i technologii stosowanych w badaniach mikrobiologicznych, w tym obsługa urządzeń (np. autoklaw);
 • znajomość zagadnień ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych oraz metod zapobiegania zagrożeniom w tych zbiorach;
 • umiejętności manualne, umożliwiające wykonywanie, pod kierunkiem konserwatora, prac zabezpieczających w zbiorach papierowych;
 • swobodne posługiwanie się edytorem tekstów oraz arkuszem kalkulacyjnym;
 • zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole;
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność;
 • wysoka kultura osobista.

 


 

 

3.Dodatkowym atutem będzie:

 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 

4.Oferujemy:

 • Zatrudnienie w największej bibliotece regionu i największej w Polsce regionalnej bibliotece cyfrowej,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju,
 • odpowiedzialną i interesującą pracę,
 • zapewniamy świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • wypłatę nagrody rocznej
 • wypłatę nagród jubileuszowych.

 


 

 

5.Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, ukończone kursy, szkolenia,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Biblioteki Śląskiej lub przesłać pocztą elektroniczną: kadry@bs.katowice.pl.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  spotkania. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2018-04-18 14:26:22
Ostatnia aktualizacja: Specjalista ds. kadrowych mgr Jolanta Wyrwich 2022-02-04 10:37:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Biblioteki Śląskiej
Rejestr zmian dokumentu

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl