Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2024-06-17 12:35:16

Ponowne wykorzystanie informacji

Data dokumentu: 2017-05-31

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 352)

1. Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:

a) udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Śląskiej w Katowicach (BIP),

b) udostępnione w serwisie informacyjnym Biblioteki Śląskiej - www.bs.katowice.pl,

c) przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Użytkownicy informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązani do:

- poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,

- udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

- informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystania. Dla informacji udostępnianej na wniosek określa się warunki udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej składa się na formularzu, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. Nr 0, poz. 94). Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Zasady odpowiedzialności

Biblioteka Śląska w Katowicach nie odpowiada za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

4. Opłaty

Informujemy o możliwości nałożenia opłaty za przygotowanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Przy ustalaniu wysokości ewentualnej opłaty będzie brane pod uwagę zakres informacji, czas przygotowania oraz inne, dodatkowe koszty poniesione przez Bibliotekę przy przygotowaniu informacji.

5. Środki prawne

W przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, wnioskodawcy przysługują środki zaskarżenia określone ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych na BIP.docx [16 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2017-05-31 12:15:50
Ostatnia aktualizacja: Informatyk mgr inż. Szymon Suska 2023-10-27 10:40:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Biblioteki Śląskiej
Dokument podpisano: 2017-05-31
Rejestr zmian dokumentu

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
NIP: 954-19-14-963 e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl