Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2023-02-02 12:34:11

Biblioteka Śląska

Dane adresowe instytucji:
pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel: +48 (32) 20 83 875 fax: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www: www.bs.katowice.pl

Biblioteka Śląska w Katowicach jest największą i najstarszą książnicą naukową na terenie Górnego Śląska. Powstała w 1922 roku jako Biblioteka Sejmu Śląskiego. Od początku swojego istnienia łączyła funkcje biblioteki naukowej i publicznej. Obecnie jest także biblioteką wojewódzką - otacza opieką metodyczną sieć bibliotek województwa śląskiego. Jej zbiory zaliczane są do narodowego zasobu bibliotecznego. Zbiory Biblioteki liczą obecnie ponad 2 mln woluminów i jednostek. Ważną ich część stanowią dokumenty i materiały związane z kulturą regionu. Biblioteka posiada także cenną kolekcję zbiorów specjalnych, na którą składają się stare druki (w tym inkunabuły), rękopisy, materiały ikonograficzne i kartograficzne. Ponadto udostępniane są elektroniczne nośniki informacji (dyskietki i CD ROM-y) oraz dokumenty audiowizualne - płyty analogowe, kompaktowe, kasety magnetofonowe, wideokasety i DVD (filmy). Wypełniając funkcje prymarne związane z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów, Biblioteka jest także ważnym centrum życia kulturalnego i naukowego Śląska. Zainteresowanym oferuje udział w licznych spotkaniach, takich jak: wieczory autorskie, promocje książek, koncerty muzyki klasycznej, spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych. Od wielu lat odbywają się spotkania w „Klubie Dobrej Książki”, a jego uczestnicy i czytelnicy Biblioteki przyznają nagrodę „Śląski Wawrzyn Literacki” dla - ich zdaniem - najciekawszej polskiej książki roku poprzedniego. Od 2004 roku organizowana jest tu impreza „Katowickie Prezentacje Biblioteczne”, której celem jest integracja środowiska bibliotekarskiego woj. śląskiego, wymiana doświadczeń zawodowych oraz promocja książki dziecięcej. Biblioteka prowadzi też szeroką działalność edytorską i edukacyjną wydając serie: Folia Scientica Bibliothecae Silesianae, Silesianka Przedstawia, Polonica oraz bibliografie regionalne i nieregularny periodyk „Książnica Śląska”. Tutaj też od 2003 roku mieści się redakcja „Guliwera” - czasopisma o książce dla dziecka. W Bibliotece Śląskiej odbywają się: Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej oraz spotkania „Dziecko w kulturze europejskiej”. Wielkim zainteresowaniem cieszą się wystawy, zwłaszcza „Śląska Fotografia Prasowa” oraz „Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera”. W 2006 roku na mocy porozumienia między Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim powołano Śląską Bibliotekę Cyfrową (www.sbc.org.pl), prezentującą w internecie kulturowe dziedzictwo Śląska. W 2009 roku rozpoczęto realizację projektu Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych, w ramach którego powstanie zasób cyfrowy ok. 27 tys. publikacji zbiorów zabytkowych, zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Całkowita wartość projektu, wyniosła 7 201 554,19 zł (wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej - 6 119 765,56 zł, - wartość środków budżetowych województwa śląskiego - 1 081 788,63 zł). Działa też Społeczna Pracownia Digitalizacj, która wyróżniona została w konkursie Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w Sieci. Dobre Praktyki” (2011), odbywającego się pod patronatem Prezydenta RP. Jako samorządowa instytucja kultury Książnica od lat prowadzi bogatą i różnorodną działalność kulturalną i naukową. Dla poszerzenia działań na rzecz środowiska w 2012 roku powołano dwa nowe działy obejmujące swoim zasięgiem teren województwa: Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Corocznie Biblioteka Śląska wydaje ok. 30 publikacji.


Biblioteka Śląska zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1984), nagrodę III stopnia w konkursie Budowa Roku 1998 w kategorii „Obiekt kultury i nauki”, Lider Informatyki (1998), Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji (1999), medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - „Bibliotheca Magna - Perennisque” (1998), Srebrny Medal im. J. Masaryka nadany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej (2007), Śląską Nagrodę im. Juliusza Ligonia (2007), Honorową Nagrodę im. Wojciecha Korfantego (2008). W 2008 roku Biblioteka Śląska otrzymała tytuł Mistrza Promocji Czytania przyznany przez Polską Izbę Książki za udział w konkursie na „Najbardziej aktywną bibliotekę 2007”, zaś w 2009 roku - Medal 70-lecia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej przyznany przez Okręg Śląski Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Medal „Tradycja - Innowacyjność” przyznany w podziękowaniu za współpracę z okazji 90-lecia Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce. W 2010 roku Biblioteka została uhonorowana Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

W 2012 roku Biblioteka Śląska otrzymała nagrodę „Laur Federio Jubileo”, będącą symbolicznym aktem podziękowania za wyjątkowe dokonania na rzecz Festiwali Ekspresji Dziecięcej. W tym samym roku dostrzeżono i uhonorowano także działania Biblioteki promujące ochronę środowiska i edukację ekologiczną. Biblioteka Śląska została wówczas wyróżniona przez Klub Gaja nagrodą „Złotego Czarodziejskiego Drzewa 2012” za wieloletnią współpracę i wspieranie programu „Święto Drzewa”. W 2013 roku przyznano Bibliotece Śląskiej Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za skuteczne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej na kulturę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

We wrześniu 2015 r. Biblioteka Śląska otrzymała Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum Rei Publicae. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Śląskiej Książnicy ten zaszczytny tytuł w kategorii: Nagroda Krajowa dla instytucji. Nagrodę przyznano za pozyskiwanie, konserwację i udostępnianie unikatowych zbiorów, a także ważnych społecznie materiałów związanych z działaniami niepodległościowymi i ruchem „Solidarności” na Śląsku oraz za stworzenie aktywnego ośrodka naukowego i kulturalnego, służącego pielęgnowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego Śląska i Polski.

31 mara 2016 r. ks. Zdzisław Tomziński, dyrektor Domu Hospicyjnego bł. Jana Pawła II w Katowicach wręczył prof. zw. dr. hab. Janowi Malickiemu, dyrektorowi Biblioteki Śląskiej podziękowanie za życzliwość i wsparcie z okazji 15-lecia istnienia Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego w Katowicach.


Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl