Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2024-07-19 00:49:07

Biblioteka Śląska w Katowicach jest najstarszą książnicą na Górnym Śląsku. Powołano ją do życia na przełomie 1922 i 1923 r. jako Bibliotekę Sejmu Śląskiego i od tej pory stała się jedną z najprężniejszych instytucji krzewiących kulturę w regionie.

Biblioteka Śląska jest jednostką publiczną i wojewódzką o statusie naukowym, uwzględniającą:

- potrzeby środowisk akademickich śląskich uczelni,

- zakres i kierunki badań naukowych prowadzonych w śląskich instytucjach naukowych,

- udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych.

W bibliotece kontynuowane są tradycyjne kierunki specjalizacji zbiorów, zgodne z polityką gromadzenia przyjętą przez poprzedniczki Biblioteki Śląskiej - Bibliotekę Sejmu Śląskiego (1922-1936) oraz Śląską Bibliotekę Publiczną im. J. Piłsudskiego (1936-1945).

W 1952 r. biblioteka otrzymała nową nazwę Biblioteka Śląska i uznana została za bibliotekę naukową. Po połączeniu z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, od 1 lipca 2000 r., pełni rolę biblioteki wojewódzkiej, zachowując dotychczasowy status naukowy.

Biblioteka Śląska gromadzi dokumenty z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawniczych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych oraz literaturę regionalną (Silesiaca), tj. piśmiennictwo dotyczące historycznego i współczesnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, z uwzględnieniem zmian administracyjnych obejmujących ten obszar. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r. Biblioteka Śląska została włączona do bibliotek, które posiadają zbiory zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach ponad 2,6 mln woluminów, w tym:

- dokumenty drukowane (książki, broszury, czasopisma i inne periodyki),

- materiały rękopiśmienne (rękopisy, maszynopisy),

- materiały kartograficzne (mapy, plany, atlasy),

- materiały ikonograficzne (grafiki, fotografie, pocztówki, ekslibrisy),

- dokumenty audiowizualne (płyty analogowe i kompaktowe oraz kasety magnetofonowe),

- dokumenty życia społecznego (DŻS-y),

- elektroniczne nośniki informacji (CD i DVD).

Do najważniejszych zadań Biblioteki Śląskiej należy:

- gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i ochrona piśmiennictwa polskiego i obcego oraz innych dokumentów służących rozwojowi badań naukowych i potrzebom kształcenia,

- archiwizowanie egzemplarza obowiązkowego,

- udzielanie pomocy informacyjno-bibliograficznej instytucjom i osobom prywatnym,

- popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez organizowanie wystaw, pokazów, spotkań autorskich oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalnym,

- inicjowanie, prowadzenie i publikowanie prac naukowo-badawczych z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów śląskich,

- koordynowanie działalności bibliotek publicznych w celu utworzenia na terenie województwa śląskiego jednolitego systemu informacyjnego.

Materiały biblioteczne podlegają szczególnej ochronie i wymagają zapewnienia optymalnych warunków gromadzenia. Stąd wiele cennych pozycji znajdujących się w zbiorach biblioteki jest udostępnianych na zasadach prezencyjnych (na miejscu, w czytelni) lub w postaci zmikrofilmowanej (czasopisma, niektóre starodruki); optymalne warunki przechowywania zapewnia nowoczesny system magazynowania zbiorów zastosowany w Bibliotece Śląskiej.


Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
NIP: 954-19-14-963 e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl