Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2022-12-03 10:15:09

Ogłoszenia o zamówieniach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
ul. Śląska 23
42-200 Częstochowa
Zamówienie nr: CzBG.AG.25.23.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Ochrona mienia wraz z obsługą portierni w obiekcie Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, ul. Śląska 23Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
ul. Śląska 23   42-200 Częstochowa
tel.: +48 (34) 32 49 414, +48 (34) 32 44 258
fax.: +48 (34) 32 49 414
NIP: 5732816991 REGON: 241794140
e-mail: sekretariat@czbgitr.pl