Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2024-06-17 12:28:58

Oświadczenie o dostępności

Data dokumentu: 2021-01-27

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa Biuletynu Informacji Publicznej Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych pod adresem https://bip-slaskie.pl/bgtrczes

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- Serwis  zawiera dokumenty Portable Document Format (PDF), które powstały na podstawie dokumentów word, lub są wynikiem skanów oryginalnych dokumentów.

- Witryna internetowa https://bip-slaskie.pl/bgtrczes nie posiada wbudowanego oprogramowania do odczytywania treści strony dla osób niedowidzących / niewidzących. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

- Strona posiada nieliczne błędy w kodzie css i html.

- Na stronie są linki, które nie zawierają treści.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

z wykorzystaniem darmowych narzędzi tj:

Tingtun Checker: (http://checkers.eiii.eu) ocena 90.71 na 100 możliwych

Achecker: (https://achecker.ca/) przegląd dostępności - spełnienie wytycznych: WCAG 2.0 (AA)

Dostępność architektoniczna siedziby Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych przy ulicy Śląskiej 23 w Częstochowie

-Wejście do budynku znajduje się od ul. Śląskiej. Budynek posiada przed wejściem podjazd dla  osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku zamontowana jest platforma schodowa, która umożliwia wjazd na parter budynku.

- Na parterze budynku udostępnione jest pomieszczenie nr 8 do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Pracownik merytoryczny ma możliwość zejścia na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Osobą oddelegowaną do pomocy przy wejściu osób ze szczególnymi potrzebami do budynku jest pracownik ochrony - portier. Powiadomienie odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo pracownik ochrony posiada podgląd wejścia dzięki kamerze monitoringu.

- Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

- Pozostałe kondygnacje w budynku posiadają bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się  po nich osobom ze szczególnymi potrzebami - brak windy.

- Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu miejskim przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Śląskiej (około 60 metrów od siedziby).

- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

- W budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna (sekretariat p.45).

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

- Budynek wyposażony jest w schodowe krzesło ewakuacyjne.

- Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Koordynator ds. dostępności p. Agnieszka Matczak, agnieszka.matczak@czbgitr.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (34) 32 49 414. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Powiększanie czcionki

Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronach BIP należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:

Internet Explorer: Menu /Widok/ > Rozmiar tekstu

Firefox: Menu /Widok/ > Powiększenie (Ctrl++)

Opera: Menu /Widok/ > Powiększenie

Zgodność ze standardami W3C

Kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional.

Zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 1.0 (WCAG - ang. Web Content Accessibility Guidelines)

Strona spełnia poziom zgodności Podwójne-A.

Jeśli na jakieś stronie zostaną zauważone błędy niezgodności z wyżej wymienionymi standardami będziemy bardzo wdzięczni za ich zgłoszenie na nasz adres mailowy.

Wersja do druku

Wszystkie strony posiadają specjalnie przygotowaną wersję do druku, która umożliwia drukowanie informacji znajdujących się na stronie. Wersja do druku jest przygotowana w oparciu o tzw. czcionkę szeryfową (Times New Roman), która ułatwia czytanie materiałów drukowanych. Dodatkowo wersja do druku nie posiada zbędnych elementów graficznych, jak nagłówek lub stopka strony, menu itp. Pozwala to na oszczędność kosztów druku.

Technologia

Wszystkie strony zostały przygotowane w oparciu o kaskadowe arkusze stylów (CSS - ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej.

Wersja na urządzenia mobilne

Strony BIP w ramach platformy bip-slaskie.pl są również dostępne w wersji na urządzenia mobilne.

Pod adresem http://m.bip-slaskie.pl/ znajduje się strona pozwalająca na wygodną nawigację i przeglądanie na smartfonach i tabletach.

 

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Deklaracja_dostępności_2024.docx [21 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2014-01-01 16:12:44
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-14 13:10:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Jednostki
Dokument podpisano: 2024-02-12
Rejestr zmian dokumentu

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
ul. Śląska 23   42-200 Częstochowa
tel.: +48 (34) 32 49 414, +48 (34) 32 44 258
fax.: +48 (34) 32 49 414
NIP: 5732816991 REGON: 241794140
e-mail: sekretariat@czbgitr.pl