Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2023-01-28 03:43:12

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach procesu pozyskiwania informacji Bezzałogowym Statkiem Powietrznym

Data dokumentu: 2022-01-31

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z WYKORZYSTANIEM  BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie informuję iż:

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Częstochowskie Biuro Geodezji i terenów Rolnych w Częstochowie z siedzibą przy ulicy Śląska 23 42-200 Częstochowa. Wyznaczyliśmy osobę z którym Państwo mogą się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem adam.ziobro@czbgitr.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Celem przetwarzania danych jest opracowanie obrazu powierzchni terenu powstałego w wyniku przetworzenia zdjęć lotniczych. Proces ten jest elementem czynności związanych z realizacją opracowań geodezyjnych wykonywanych przez nasze Biuro.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:

-  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wypełnienie obowiązków prawnych w nawiązaniu do art. 3 ust.4. Ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów,

-  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Statek powietrzny wyposażony jest w urządzenie przechwytujące obraz w rzucie prostopadłym do fotografowanego terenu. Zapisowi podlega tylko obraz z kamery, nie rejestruje się dźwięku.

Cel realizujemy przestrzegając zasad wykonywania operacji lotniczych, bezzałogowymi statkami powietrznymi, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych wraz z aktualnymi zmianami.

Dane pozyskane z nalotu bezzałogowego podlegają ocenie przydatności i minimalizacji. W zakresie danych obejmujących wizerunek, numery rejestracyjne oraz inne cechy osobowe stosujemy techniki anonimizujące materiał wyjściowy opracowań fotogrametrycznych. Dane osobowe pozyskane z nalotu bezzałogowego statku powietrznego będą przechowywane do czasu zakończenia prac geodezyjno-kartograficznych na danym obszarze. Przetwarzane przez Biuro dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

Informuję o prawie żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Informuję o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania A4 KARTA INFORMACYJNA DRONY_BIP.docx [38 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2022-01-31 12:56:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Adam Ziobro
Dokument podpisano: 2022-01-31
Rejestr zmian dokumentu

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
ul. Śląska 23   42-200 Częstochowa
tel.: +48 (34) 32 49 414, +48 (34) 32 44 258
fax.: +48 (34) 32 49 414
NIP: 5732816991 REGON: 241794140
e-mail: sekretariat@czbgitr.pl