Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2023-02-03 00:37:16

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji

Data dokumentu: 2019-07-04

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji w Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych reprezentowane przez Dyrektora Jednostki

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, ul. Śląska 23, 42-200 Częstochowa

e-mail: adam.ziobro@czbgitr.pl

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to pisemną zgodę.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie

Podstawy prawne:

1. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

3. Art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz Art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcą państwa danych może być firma świadcząca usługi serwera poczty elektronicznej dla Administratora (w zakresie adresu e-mail oraz dla innych danych wysłanych w formie elektronicznej)

Okres przechowywania danych:

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4. prawo do usunięcia danych osobowych,

5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Przykładowa klauzula zgody na przetwarzanie w przyszłych rekrutacjach realizowanych przez Biuro:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji” (można dopisać np. przez okres X miesięcy)


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji w Częstochowskim Biu [16 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2019-07-04 10:44:49
Ostatnia aktualizacja: 2022-01-31 11:00:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Adam Ziobro
Dokument podpisano: 2019-07-04
Rejestr zmian dokumentu

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
ul. Śląska 23   42-200 Częstochowa
tel.: +48 (34) 32 49 414, +48 (34) 32 44 258
fax.: +48 (34) 32 49 414
NIP: 5732816991 REGON: 241794140
e-mail: sekretariat@czbgitr.pl