Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

Czas wygenerowania treści 2021-07-29 18:18:20

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTÓW BBGITR W żYWCU

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTÓW BBGITR W ŻYWCU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu ul. Powstańców śląskich 9a 34-300 Żywiec,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ? bbgitr.iod@o2.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r

- Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów, Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem - Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów, Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne jest obligatoryjne


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTÓW BBGITR W ŻYWCU.docx [13 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2019-02-01 11:06:38
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-01 11:09:10
Odpowiedzialny merytorycznie: DOROTA TOMASZEK
Dokument podpisano: 2019-02-01
Rejestr zmian dokumentu

Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
ul. Powstańców Śląskich 9a   34-300 Żywiec
tel.: +48 (33) 86 14 622
fax.: +48 (33) 86 13 116
e-mail: bbgitr@o2.pl
bip.silesia-region.pl/bbgtr/