Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych

Czas wygenerowania treści 2018-02-22 13:57:39

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie ma swoją siedzibę w zabytkowym obiekcie, wybudowanym w roku 1900. Przed wojną był własnością rodziny Pana Herberta Czai. Po wojnie został przejęty przez skarb państwa.
Szkoła Podstawowa Specjalna w Skoczowie rozpoczęła swoją działalność w roku 1994.
W 1998 do Zespołu Szkół Specjalnych włączone zostały Zespoły Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych w Jaworzu, Górkach Wielkich-Buczu.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna
2. Gimnazjum Nr 6 Specjalne
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Specjalna
4. II Liceum Ogólnokształcące Specjalne (od 2013r)
5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (od 2004r)
6. Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Bucze" w Górkach Wielkich
7.Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym-Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Zespół Szkół prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniami umysłowymi: lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz autystycznych i ze sprzężeniami. Do szkoły uczęszczają dzieci z powiatu cieszyńskiego, pszczyńskiego i bielskiego.

Ponadto od roku 2002 Zespół Szkół prowadzi zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, dla dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Bucze" w Górkach Wielkich i Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym-Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej.


Zespół Szkół Specjalnych
ul. Mickiewicza 12   43-430 Skoczów
tel.: +48 (33) 47 93 349
fax.: +48 (33) 85 33 048
e-mail: szkolaskoczow@poczta.onet.pl
www.zss.skoczow.pl