Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-06-19 22:54:55

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/181212/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA NA ODCINKU OD WŁĄCZENIA DO DK 45 W GMINIE RUDNIK DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RYBNIK - ETAP 4 I ETAP 5 WSCHODNIA OBWODNICA RACIBORZA

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:

-   budowę nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku o długości ok. 7,83km,

-   budowę węzłów i skrzyżowań na połączeniu z innymi drogami, m.in.:

-   budowę obiektów inżynierskich oraz przepustów,

-   budowę odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, sączki podłużne),

-   budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym budowę zbiorników zastępczych dla płazów,

-   budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym:

-   przebudowę sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 151,

-   wycinkę drzew i krzewów i nasadzenia,

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Szczegółowo zakres robót dla zadań został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji do postępowania.

   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_rdrp_strona.PDF pobierz [114 kB]
2019-06-11 11:06:31
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_rdrp.PDF pobierz [119 kB]
2019-04-02 13:00:42
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-OJS057-130933-pl - opublikowana zmiana DUUE-21-03-2019.pdf pobierz [69 kB]
2019-03-21 10:40:56
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-OJS051-116689-pl - zmiana terminu opublikowane DUUE.pdf pobierz [69 kB]
2019-03-13 09:24:09
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-OJS045-102122-pl - opublikowana zmiana ogloszenia.pdf pobierz [69 kB]
2019-03-05 10:49:08
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-OJS040-089491-pl - zmiana 3.pdf pobierz [88 kB]
2019-02-26 11:05:12
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-OJS031-068977-pl- opublikowa zmiana ogloszenia_2.pdf pobierz [69 kB]
2019-02-13 10:22:22
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-OJS023-049455-pl opublikowana zmiana ogłoszenia.pdf pobierz [69 kB]
2019-02-01 09:41:06
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS248-572240-pl - opublikowane rdrp.pdf pobierz [157 kB]
2018-12-26 10:16:01
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_rdrp.pdf pobierz [12976 kB]
2018-12-26 10:16:01
zobacz szczegóły DOPRECYZOWANIE doprecyzowanie_rdrp.PDF pobierz [185 kB]
2019-03-28 12:14:00
zobacz szczegóły ZMIANA ZAPISU SIWZ - PO ODWOŁANIU zmiana_tresci_rdrp - po odwolaniu.PDF pobierz [80 kB]
2019-03-26 10:14:45
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU zmiana_terminu_rdrp_19-03-2019.PDF pobierz [88 kB]
2019-03-19 14:20:29
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES notice (2) - przekazane do eNotices 19-03-2019.pdf pobierz [73 kB]
2019-03-19 14:20:07
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU zmiana_terminu_rdrp_.PDF pobierz [76 kB]
2019-03-11 13:31:36
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES notice - zmina terminu - przekazane ogloszenie eNotices.pdf pobierz [73 kB]
2019-03-11 13:31:12
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZŁOŻONYM ODWOŁANIU DO POSTĘPOWANIA odwolanie.pdf pobierz [2197 kB]
2019-03-08 13:47:09
zobacz szczegóły DOPRECYZOWANIE DO ODPOWIEDZI Z DNIA 27-002-2019 doprecyzowanie_wyjasnienie_rb_rdrp.PDF pobierz [55 kB]
2019-03-05 14:05:36
zobacz szczegóły KOREKTA DO PISMA Z DNIA 04-03-2019 KOREKTA DO PISMA Z DNIA 04-03-2019.zip pobierz [169 kB]
2019-03-04 14:34:49
zobacz szczegóły KOREKTA DO ODPOWIEDZI Z DNIA 27-02-2019 KOREKTA ODPOWIEDZI Z DNIA 27-02-2019.zip pobierz [4637 kB]
2019-03-04 11:12:44
zobacz szczegóły ZMIANA ZAPISÓW SIWZ 01-03-2019 zmiana_siwz_rdrp 01-03-2019.PDF pobierz [62 kB]
2019-03-01 12:44:27
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI - PISMO Z DNIA 27-02-2019 27-02-2019 zalaczniki do pytan.zip pobierz [24141 kB]
2019-02-28 13:51:47
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU zmiana_terminu_rdrp.PDF pobierz [55 kB]
2019-02-28 13:50:15
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES notice - zmiana terminu - przekazane ogloszenie do eNotices.pdf pobierz [73 kB]
2019-02-28 13:49:50
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES notice (1) - przekazana zmiana-3.pdf pobierz [90 kB]
2019-02-21 09:14:26
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIKI DO ZAMIANY ZAPISÓW SIWZ - PISMO Z DNIA 20-02-2019 ZAŁĄCZNIKI DO PSIMA Z DNIA 20-02-2019.zip pobierz [60 kB]
2019-02-21 09:13:53
zobacz szczegóły ZMIANA ZAPISÓW SIWZ zmiana_siwz_rdrp.PDF pobierz [334 kB]
2019-02-21 09:13:03
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU 2 zmiana_terminu_rb_rdrp.PDF pobierz [55 kB]
2019-02-11 13:22:34
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES notice - zmiana oglosznia_2.pdf pobierz [73 kB]
2019-02-11 13:22:13
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU zmiana_termin_rdrp.PDF pobierz [55 kB]
2019-01-30 12:09:44
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU - PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES enotices - informacja o przekazaniu ogłoszenia o zmianie.pdf pobierz [73 kB]
2019-01-30 12:09:24
zobacz szczegóły ZMIANA ZAPISÓW SIWZ zmiany_rdrp.PDF pobierz [109 kB]
2019-01-15 09:41:18
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE zalaczniki do postepowania - edytowalne.zip pobierz [103 kB]
2018-12-26 11:14:56
zobacz szczegóły KLUCZ PUBLICZNY KluczPub_Oferta_PostepowanieID_5c25ee72-6e2f-4489-abb5-016fc0712d76.asc pobierz
2018-12-26 11:11:34
zobacz szczegóły ESPD espd-request.zip pobierz [85 kB]
2018-12-26 10:16:01
zobacz szczegóły DOKUMENTACJA RDRP.zip pobierz
2018-12-26 10:16:01
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odpowiedzi_rdrp.PDF pobierz [795 kB]
2019-02-28 13:50:37
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia rdrp_odp_1.PDF pobierz [83 kB]
2019-01-10 10:37:18

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl