Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-11-17 22:49:08

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/181018/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ZABEZPIECZENIE KORPUSTU DROGOWEGO I PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 52+600 DO KM 52+850 WZDŁUŻ RZEKI KOCIERZANKA W MIEJSCOWOŚCI KOCIERZ MOSZCZANICKI

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zamówienie obejmuje swym zakresem: rozebranie konstrukcji drogi i wykonanie nowej, wykonanie chodnika i odwodnienia, przebudowę konstrukcji oporowej. Szczegółowo zakres przedmiotu został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pobierz [208 kB]
2018-11-08 13:38:56
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_kocierz_m.PDF pobierz [1400 kB]
2018-11-08 13:38:56
zobacz szczegóły MATERIAŁY PRZETARGOWE PROJEKT.rar pobierz
2018-11-08 13:38:56

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl