Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-03-22 13:18:48

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/P/180925/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA: „REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA DO KOKAWY, W TYM OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta dla zadania.

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane ogłoszenie o udzieleniu pok kokawa.pdf pobierz [59 kB]
2019-03-19 14:38:36
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_si.PDF pobierz [92 kB]
2019-02-27 10:54:55
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ofert_pok_kokawa.PDF pobierz [78 kB]
2018-11-30 12:26:13
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU POK KOKAWA.pdf pobierz [140 kB]
2018-10-17 12:01:07
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_pok_kokawa.PDF pobierz [1925 kB]
2018-10-17 12:01:07
zobacz szczegóły PRZEKAZANE DO DUUE OGŁOSZENIE O UDZIELENIU PRZEKAZANE DO DUUE OGŁOSZENIE O UDZIELENIU_POK_KOKAWA.pdf pobierz [116 kB]
2019-03-14 11:49:01
zobacz szczegóły ESDP espd-request POK KOKAWA.zip pobierz [84 kB]
2018-11-28 10:45:52
zobacz szczegóły PFU PFU.rar pobierz [1673 kB]
2018-10-17 12:01:07
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_pok_kokawa.PDF pobierz [84 kB]
2018-11-09 14:46:01
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_pok_kokawa.PDF pobierz [62 kB]
2018-10-26 14:13:49

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl