Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-01-17 04:17:43

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/181003/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ROBOTY BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ A: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933- ODCINEK I” CZĘŚĆ B: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 - ODCINEK II”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót dla CZĘŚCI A obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku o łącznej długości ok. 7,2 km.

Zakres robót dla zadania jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 09.03.2018 r. nr 5/2018 znak: IFXIII.7820.85.2017.

Zakres robót dla CZĘŚCI B obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku o łącznej długości ok. 16,1 km.

Zakres robót dla zadania jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 18.05.2018 r. nr 8/2018 znak: IFXIII.7820.106.2017.

Szczegółowo zakres robót dla zadań został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji do postępowania  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie o zmianie RB_DW933.pdf pobierz [51 kB]
2019-01-10 09:04:42
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie o zmianie.pdf pobierz [69 kB]
2018-11-21 14:23:06
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE RB DW 933.pdf pobierz [187 kB]
2018-10-17 11:54:55
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz rob. budowlane dw 933.pdf pobierz [17498 kB]
2018-10-17 11:54:55
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO DUUE przekazane ogłoszenie o zmianie dw_933.pdf pobierz [84 kB]
2019-01-07 13:00:04
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE zmiana_dw_933.PDF pobierz [60 kB]
2019-01-07 12:59:48
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO DUUE PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DW 933.pdf pobierz [49 kB]
2018-12-28 14:51:35
zobacz szczegóły ZMIANY SIWZ zmiany_dw933.PDF pobierz [121 kB]
2018-12-28 14:36:40
zobacz szczegóły ogłoszenie o sprostowaniu przekazane do DUUE przekazane ogłoszenie o zmianie.pdf pobierz [45 kB]
2018-11-19 11:17:35
zobacz szczegóły zmiana terminu otwarcia ofert zmiana_terminu_dw_933.PDF pobierz [63 kB]
2018-11-19 11:16:52
zobacz szczegóły Zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia zmiana_dw_933_rob.PDF pobierz [57 kB]
2018-10-23 12:25:58
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA DOKUMENTACJA DW 933.rar pobierz
2018-10-17 11:54:55
zobacz szczegóły JEDZ EDYTOWALNY WORD JEDZ - edytowalny DW 933.doc pobierz [195 kB]
2018-10-17 11:54:55
zobacz szczegóły espd espd-request RB DW 933.zip pobierz [85 kB]
2018-10-17 11:54:55

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl