Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-11-17 22:13:59

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/181003/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK 1 DO DK 78, ETAP II.”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót dla zadania obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku o łącznej długości ok. 24,5 km (odcinki I÷V), w zakresie m.in.:

- ujednolicenia szerokości jezdni,

- ujednolicenia szerokości poboczy,

- przebudowy istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem nacisku na pojedynczą oś 11,5 tony

- przebudowy i korekty geometrii istniejących skrzyżowań,

- przebudowy oraz budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych,

- przebudowy zjazdów,

- przebudowy i budowy zatok autobusowych,

- zastosowania elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu,

- budowy i przebudowy przepustów,

- przebudowy oraz rozbiórki i budowy obiektów mostowych:

? most nad rzeką Wartą w Kolonii Borek,

- most nad rzeką Ordonką w Masłońskich,

- most nad ciekiem bez nazwy w Postępie,

- most nad ciekiem bez nawy w km 28+826,

- most nad ciekiem bez nazwy w Marciszowie,

- dowiązania do istniejących obiektów mostowych:

- most nad potokiem Ordonka, ok. km 11+051 w miejscowości Masłońskie,

- most nad rzeką Czarką, ok. km 14+142 w miejscowości Żarki ? Letnisko,

- budowy infrastruktury technicznej dla obsługi projektowanego obiektu,

- wykonania elementów odwodnienia pasa drogowego (rowy, drenaże, przepusty, kanalizacja deszczowa),

- zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi ? sieci uzbrojenia terenu i inne, w tym urządzenia melioracji,

- budowę kanałów technologicznych,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- przebudowę ogrodzeń.

Zakres robót dla zadania jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 13/2018 z dnia 28.06.2018 r. znak: IFXIII.7820.7.2018.

Szczegółowo zakres robót dla zadań został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji do postępowania.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU RB DW 791.pdf pobierz [162 kB]
2018-10-17 11:54:02
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz rob. budowlane dw 791.pdf pobierz [12458 kB]
2018-10-17 11:54:02
zobacz szczegóły Informacja-projekt wykonawczy informacja_dw_791.PDF pobierz [53 kB]
projekt wykonawczy.rar pobierz
2018-11-09 14:46:57
zobacz szczegóły Zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia zmiana_dw_791_rob.PDF pobierz [59 kB]
2018-10-23 12:23:17
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA DOKUMENTACJA DW 791.rar pobierz
2018-10-17 11:54:02
zobacz szczegóły JEDZ EDYTOWALNY WORD JEDZ - edytowalny DW 791.doc pobierz [193 kB]
2018-10-17 11:54:02
zobacz szczegóły espd espd-request RB DW 791.zip pobierz [84 kB]
2018-10-17 11:54:02

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl