Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-03-22 13:05:54

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/180906/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: ZADANIE NR 1: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913, ETAP II, ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA Z DK 78 W MIEJSCOWOŚCI CELINY DO SKRZYŻOWANIA Z DK 86” ZADANIE NR 2: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ I PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE PSARY” „BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY PSARY” „BUDOWA ZASILANIA GABLOT W WIATACH PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE GMINY PSARY”

Opis przedmiotu zamówienia:

II.1.4) Krótki opis:

Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:

Zadanie nr 1

Roboty drogowe:

- Rozbudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 913

- Budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,

- Przebudowa zjazdów,

Roboty mostowe:

- Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich,

Roboty kolejowe:

- Przebudowa przejazdów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu:

- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej,

- Przebudowa sieci wodociągowej,

- Przebudowa sieci gazowej,

- Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,

- Przebudowa sieci i linii elektroenergetycznej,

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

- Budowa sygnalizacji świetlnej,

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- Rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji,

- Wycinka kolidującej zieleni.

Zakres robót określony dokumentacją projektową jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2018 sygn.: IFXIII.7820.53.2017 z dnia 30.01.2018 r.

Zadanie nr 2

Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary.

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary.

Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary.

Zakres robót dla zadania nr 2 jest objęty zgłoszeniem robót budowlanych.

Zgłoszenia dokonała Gminy Psary.

Szczegółowo zakres robót dla zadań został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji do postępowania.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_dw_913.PDF pobierz [92 kB]
2019-02-11 11:59:02
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-OJS016-033170-pl  opublikowana zmiana terminu.pdf pobierz [76 kB]
2019-01-23 09:21:07
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-OJS003-002737-pl - opublikowane DUUE-rb 913.pdf pobierz [77 kB]
2019-01-07 06:45:14
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-OJS232-529521-pl- opublikowane.pdf pobierz [76 kB]
2018-12-01 09:12:13
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-OJS221-505151-pl-roboty budowlane.pdf pobierz [106 kB]
2018-11-16 09:28:10
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu rob.bud.pdf pobierz [167 kB]
2018-10-12 11:48:20
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz rob. budowlane celiny.pdf pobierz [10603 kB]
2018-10-12 11:48:20
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU DO DUUE notice- przekazana zmiana ogloszenia dw 913 - zmiana terminu.pdf pobierz [79 kB]
2019-01-21 10:50:02
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU zmiana_terminu_rb_913.PDF pobierz [55 kB]
2019-01-21 10:49:44
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU DO DUUE notice- przekazane do DUUE - dw 913 rb.pdf pobierz [79 kB]
2019-01-03 12:14:52
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU informacja o zmianie terminu - DW 913.PDF pobierz [61 kB]
2019-01-03 10:50:31
zobacz szczegóły OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DUUE 19-12-2018 2018-OJS244-557727-pl- opublikowana zmiana DUUE.pdf pobierz [75 kB]
2018-12-19 09:01:29
zobacz szczegóły SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ sprostowanie_dw_913.PDF pobierz [58 kB]
2018-12-17 11:11:45
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO DUUE Z DNIA 17.12.2018 R. notice (1)-zmina przekazana do eNotices.pdf pobierz [79 kB]
2018-12-17 11:10:59
zobacz szczegóły OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZMIANIE DUUE 15-12-2018 2018-OJS242-552354-pl- opublikowane.pdf pobierz [75 kB]
2018-12-17 06:50:19
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO DUUE Z DNIA 13.12.2018 R. notice (7)- rb dw 913 - przekazanie informacji o zmianie.pdf pobierz [79 kB]
2018-12-13 13:36:54
zobacz szczegóły INFORMACJA O ZMIANACH UMOWA I OPZ zmiana_rb_dw_913.PDF pobierz [125 kB]
2018-12-13 13:36:19
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTAŃ Z DNIA 29.11.2018 R. zalacznik do zapytan z dnia 29-11-2018.rar pobierz [751 kB]
2018-11-29 13:50:09
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO DUUE Z DNIA 29.11.2018 R. zmiana 2 - przekazane do DUUE.pdf pobierz [79 kB]
2018-11-29 11:36:02
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO DUUE Z DNIA 14.11.2018 R. enotices - przekazanie.pdf pobierz [107 kB]
2018-11-14 11:38:44
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTAŃ Z DNIA 14.11.2018 R. 14-11-2018 - zalaczniki do zapytan.rar pobierz [1514 kB]
2018-11-14 11:37:59
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTAŃ Z DNIA 24.10.2018 R. katalog z plikamido pobrania 23_10 odpowiedzi na zapytania - zalaczniki
zał.2.4.pdf pobierz
Zał3_DW913_SMGP_DH.pdf pobierz
zał.2.2.pdf pobierz
zał.2.12.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania DW_913_DGI_cz.2
6_DW_913_geo-inż2_DGI.pdf pobierz
6_DW_913_geo-inż4_DGI.pdf pobierz
6_DW_913_geo-inż8_DGI.pdf pobierz
6_DW_913_geo-inż5_DGI.pdf pobierz
6_DW_913_geo-inż6_DGI.pdf pobierz
6_DW_913_geo-inż12_DGI.pdf pobierz
6_DW_913_geo-inż13_DGI.pdf pobierz
6_DW_913_geo-inż3_DGI.pdf pobierz
6_DW_913_geo-inż9_DGI.pdf pobierz
6_DW_913_geo-inż10_DGI.pdf pobierz
6_DW_913_geo-inż7_DGI.pdf pobierz
6_DW_913_geo-inż14_DGI.pdf pobierz
6_DW_913_geo-inż11_DGI.pdf pobierz
6_DW_913_geo-inż1_DGI.pdf pobierz
zał.2.11.pdf pobierz
zał.2.1.pdf pobierz
DW_913_str_tyt_DH-1.pdf pobierz
zał.4_DW913_MGS_PRG.pdf pobierz
zał.2.14.pdf pobierz
zał.2.6.pdf pobierz
zał.2.5.pdf pobierz
zał.2.3.pdf pobierz
Zał4_DW913_MGS_DH.pdf pobierz
Zał5_DW913_MHG_DH.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania DW_913_DGI_cz.3
6_DW_913_geo-inż_obj_DGI.pdf pobierz
5_DW_913__przekroje_obj_DGI.pdf pobierz
5_DW_913_przekroje_krótkie_DGI.pdf pobierz
10_DW_912_DGI.pdf pobierz
zał.3_DW913_SMGP_PRG.pdf pobierz
Zał6_mapa dok_na mapie topo-Model2.PDF pobierz
Zał1_DW_913_lok_DH.pdf pobierz
zał.2.9.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania zał.2 - mapa dokumentacyjna
zał.2.4.pdf pobierz
zał.2.2.pdf pobierz
zał.2.12.pdf pobierz
zał.2.11.pdf pobierz
zał.2.1.pdf pobierz
zał.2.14.pdf pobierz
zał.2.5.pdf pobierz
zał.2.3.pdf pobierz
zał.2.10.pdf pobierz
zał.2.7.pdf pobierz
zał.2.13.pdf pobierz
Zał2.15 Hydro Objasnienia do mapy syt-wys.pdf pobierz
K325-ILFWs-OC-0171-Projekt robot geologicznych do zatwierdzenia.pdf pobierz
zał.2.10.pdf pobierz
zał.2.8.pdf pobierz
zał. 6_DW913_profil_PRG.pdf pobierz
zał.5_DW913_MHG_PRG.pdf pobierz
zał.2.7.pdf pobierz
zał. 1_DW_913_lok_PRG.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania DW-913_DGI.cz4
katalog z plikamido pobrania labo
AS 913 (2.pdf pobierz
AS 913 (101.pdf pobierz
AS 913 (18.pdf pobierz
ed 2 7,2-7,5.pdf pobierz
scin 6 1,5-3,3.pdf pobierz
AS 913 (18`.pdf pobierz
M1 - agresywność.pdf pobierz
ed 1 7,1-9,0.pdf pobierz
AS 913 (121.pdf pobierz
AS 913 (3.pdf pobierz
39``.pdf pobierz
AS 913 (65.pdf pobierz
AS 913 (44.pdf pobierz
scin 2 7,2-7,5.pdf pobierz
AS 913 (1).pdf pobierz
scin 1 7,1-9,0.pdf pobierz
AS 913 (217.pdf pobierz
AS 913 (49.pdf pobierz
AS 913 (39`.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania zał.2 _DW913_mapa syt-wys
katalog z plikamido pobrania zał.2 _DW913_PRG_mapa syt-wys
zał.2.4.pdf pobierz
zał.2.2.pdf pobierz
zał.2.12.pdf pobierz
zał.2.11.pdf pobierz
zał.2.1.pdf pobierz
zał.2.14.pdf pobierz
zał.2.5.pdf pobierz
zał.2.3.pdf pobierz
zał.2.15 Objaśnienia do mapy syt-wys.pdf pobierz
zał.2.10.pdf pobierz
zał.2.13.pdf pobierz
0_DW_913_tx_DGI.pdf pobierz
zał.2.13.pdf pobierz
katalog z plikamido pobrania DW_913_DGI_cz.1
4_DW_913_sondy_DGI.pdf pobierz
1_DW_913_lok_DGI.pdf pobierz
5_DW_913_przekroje_DGI.pdf pobierz
3_DW_913_profile_DGI.pdf pobierz
2018-10-24 13:15:20
zobacz szczegóły espd espd-request_rob.bud.celiny.zip pobierz [85 kB]
2018-10-12 11:48:20
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA materialy przetargowe rob.bud celiny.rar pobierz
2018-10-12 11:48:20
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_zmiana_dw913.PDF pobierz [145 kB]
2019-01-30 12:11:59
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia wyjasnienia_913.PDF pobierz [70 kB]
2018-12-17 11:11:16
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia ww_zapytania_913.PDF pobierz [212 kB]
2018-11-29 13:49:40
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia zap_rb_przebudowa_913.PDF pobierz [313 kB]
2018-11-14 11:37:32
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia zapytania_dw_913.PDF pobierz [66 kB]
2018-10-24 12:45:44

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl