Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-10-20 10:23:25

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/180926/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ŚWIADCZENIA USŁUG KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933”

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta dla zadania „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933”. Usługa obejmuje: świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami OPZ, zarządzanie budową, reprezentując Zamawiającego, wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur współfinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020, realizację działań, związanych z promocją projektu, zgodnie z OPZ, przy ścisłej współpracy w tym zakresie z Zamawiającym. Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU POK DW 933.pdf pobierz [74 kB]
2018-10-09 14:27:25
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POK.933.PDF pobierz [1929 kB]
2018-10-09 14:27:25
zobacz szczegóły espd espd-request DW 933.zip pobierz [85 kB]
2018-10-09 14:27:25
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA materialy przetargowe.rar pobierz [52575 kB]
2018-10-09 14:27:25

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl