Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-05-23 04:53:34

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/180926/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ŚWIADCZENIA USŁUG KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933”

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta dla zadania „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933”. Usługa obejmuje: świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami OPZ, zarządzanie budową, reprezentując Zamawiającego, wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur współfinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020, realizację działań, związanych z promocją projektu, zgodnie z OPZ, przy ścisłej współpracy w tym zakresie z Zamawiającym. Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS070-166105-pl - opublikowane o udzieleniu zamowienia dw 933.pdf pobierz [129 kB]
2019-04-09 09:43:06
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor ww strona wybor dw 933 suk.pdf pobierz [85 kB]
2019-03-07 13:11:29
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ofert_pok_dw_933.PDF pobierz [73 kB]
2018-12-05 14:19:07
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-OJS223-511107-pl-933.pdf pobierz [69 kB]
2018-11-20 09:08:37
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia sprostowanie ogloszenia dw 933.pdf pobierz [85 kB]
2018-11-06 12:09:01
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU POK DW 933.pdf pobierz [74 kB]
2018-10-09 14:27:25
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POK.933.PDF pobierz [1929 kB]
2018-10-09 14:27:25
zobacz szczegóły KOREKTA DO PRZEKAZANEGO OGŁOSZENIA O UDZIELENIU DO ENOTICES notice (6) korekta do udzielonego zamowienia - przekazanego do enotices.pdf pobierz [73 kB]
2019-04-05 12:03:54
zobacz szczegóły PRZEKAZANE DO ENOTICES OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA notice (3) - przekazane do publikacji o udzieleniu zamowienia ogloszenie.pdf pobierz [129 kB]
2019-04-04 14:08:16
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE PRZEKAZANE DO E-NOTICES - ZMIANA enotices_933-przekazane ogloszenie o zmianie.pdf pobierz [73 kB]
2018-11-16 09:20:42
zobacz szczegóły OMYŁKA PISARSKA omylka_dw_933.PDF pobierz [53 kB]
2018-11-13 12:04:12
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE PRZEKAZANE DO E-NOTICES notice (1).pdf pobierz [87 kB]
2018-11-02 11:48:51
zobacz szczegóły ZMIANA ZAPISU OPZ zmiana_dw_933_pok.PDF pobierz [59 kB]
2018-10-23 13:03:27
zobacz szczegóły espd espd-request DW 933.zip pobierz [85 kB]
2018-10-09 14:27:25
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA materialy przetargowe.rar pobierz [52575 kB]
2018-10-09 14:27:25
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pyt_zmiana_dw_933.PDF pobierz [86 kB]
2018-11-16 09:20:14
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_dw_933.PDF pobierz [90 kB]
2018-11-08 12:28:17
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_zap_dw933.PDF pobierz [94 kB]
2018-11-02 11:48:24

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl